În secolul XXI, când marile instituții financiare operează cu date digitale, majoritatea amenințărilor vin din mediul cibernetic. Nici computerele personale nu sunt ferite de amenințări. Dinu Ţurcanu, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, UTM, și Donald Andy Purdy, chief security officer, Huawei Technologies USA, venit în Republica Moldova să participe la Moldova Cyber Week: Forum Regional de Securitate Cibernetică, au discutat la TVR, au discutat în emisiunea „Obiectiv comun”, despre ce este securitatea cibernetică.

„Astăzi securitatea cibernetică constituie o preocupare extrem de importantă atât pentru companiile juridice, cât și persoanele fizice. Acum o săptămână, am avut un exemplu nedorit, când mai multe companii din Republica Moldova au fost supuse unor incidente cibernetice, cu violarea serviciului de poștă electronică, fiind expediate mesaje din numele directorilor acestora, în urma cărora contabilii au făcut transferuri de bani pe numele indicate în mesaje – de fapt, a atacatorilor sistemelor respective. Altfel zis, se conștientizează tot mai mult pericolul incidentelor cibernetice, iar persoane din companiile respective au urmat niște traininguri importante și au menționat că vor participa la evenimentele pe acest subiect, unul dintre care este Moldova Cyber Week, pentru a minimiza riscurile atacurilor/incidentelor de securitate cibernetică și a fi cât mai protejați”, a subliniat prorectorul UTM, Dinu Țurcanu.

În opinia sa, acest lucru ține nu doar de o singură persoană, ci de interacțiunea tuturor, care fac și care nu fac IT, pentru că astăzi cu toții suntem deținători de diverse device-uri și echipamente mobile, iar date sensibile, cu caracter personal avem oriunde și trebuie să le protejăm.

„După cum noi depindem tot mai mult de tehnologiile informaționale și de comunicare, în societățile noastre digitalizate este important să recunoaștem valoarea securității cibernetice în ceea ce privește confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informației, astfel încât cu toții avem o responsabilitate în ceea ce privește spațiul cibernetic. Dacă e să ne referim la strategia de securitate cibernetică în Republica Moldova. Multe națiuni în lume își dezvoltă asemenea strategii. Această inițiativă presupune și o conlucrare cu alte state în ceea ce privește partajarea informației privind diverse amenințări, ca să fim cu toții pregătiți în acest sens. Este vorba, în primul rând, despre gestionarea riscurilor, pentru că nu putem elimina toate riscurile. Este foarte important pentru state, organizații individuale, pentru sectoare-cheie, cum ar fi cele de comunicare, de telefonie mobilă, să înțeleagă care sunt cele mai bune practici în domeniu și să dezvolte programe de conformitate, astfel încât clienții – companiile, statele – să înțeleagă în ce măsură furnizorii majori de servicii abordează aceste riscuri, astfel să fie siguri că serviciile prestate la nivel guvernamental sau privat vor fi la un nivel corespunzător”, a mai adăugat acesta.

Pericolele cibernetice au ajuns să atingă nu doar viața privată, dar și imaginea publică. În ultimii ani am fost cumva martori ai mai multor campanii electorale din diferite țări, în care s-au declanșat anumite atacuri cibernetice, motiv pentru care survine întrebarea privind importanța securității internaționale în ceea ce privește diminuarea acestor pericole.

„Se lucrează mult asupra dezvoltării și fortificării standardelor recunoscute la nivel internațional”, a ținut să sublinieze oaspetele american, Donald Andy Purdy. Compania pe care o conduc, dar și alte companii din întreaga lume se implică activ în acest sens, de asemenea și UE lucrează în ceea ce privește evaluarea riscurilor, inițiază studii și standarde globale, scheme de colaborare între diverse organisme internaționale și în baza acestora oferă recomandări pentru operatorii de telefonie mobilă, dar și pentru furnizorii de echipamente, ajungându-se în comun la un obiectiv și o bază transparentă care să ne ofere încrederea în aceste produse.

Citiți materialul integral AICI!