În activitatea editorială a instituțiilor media este interzisă imixtiunea factorilor externi de orice natură. Totuși, un „big brother” care să urmărească dacă acestea respectă sau nu normele deontologice este indispensabil. Astăzi vorbim despre instituțiile care monitorizează mass-media din Republica Moldova.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului este o autoritate publică care monitorizează televiziunile și posturile de radio. CCA urmărește să fie respectate principiile de comunicare audiovizuală, libera concurenţă, libertatea de exprimare, principiile pluralismului de opinii şi idei, politic şi social, în cadrul programelor transmise de radiodifuzorii din țară.

Consiliul de Presă autoreglementează activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova. Consiliul analizează sesizările și plângerile făcute de consumatorii de media, care se referă la încălcarea normelor deontologice jurnalistice. De asemenea, elaborează recomandări pentru jurnaliști și propuneri de politici publice în sfera mass-media.

Periodic, Centrul pentru Jurnalism Independent publică rapoarte de monitorizare a celor mai importante instituții mass-media din țară, utile de altfel și consumatorilor de media. Aceștia pot vedea o analiză obiectivă cu privire la conținutul televiziunilor, ziarelor și portalurilor de știri pe care le urmăresc.

Care, după părerea voastră, este cea mai echidistantă și obiectivă instituție media din Republica Moldova?