Departamentul Formare Continuă al Universității de Stat din Moldova a organizat la data de 15 noiembrie 2019 ceremonia de înmânare a diplomelor de calificare profesională suplimentară. 70 de cadre didactice au urmat programul de studiu pe parcursul anului academic 2018/2019 la specialitățile limba franceză, limba engleză, istorie și educație civică, fizică, matematică, informatică, biologie. Costurile cursurilor de formare profesională continuă au fost acoperite integral din bugetul de stat, anunță site-ul usm.md.

Absolvenții sunt cadre didactice din instituțiile de învățământ general, motivați să-și actualizeze și perfecționeze pregătirea profesională de bază, precum și să obțină cunoștințe și competențe noi necesare pentru activitatea profesională la o nouă specialitate, corespunzătoare domeniului de formare profesională. Departamentul Formare Continuă a coordonat programele în colaborare cu facultățile și departamentele de specialitate de la USM.

2

În acest context, Tatiana Turchină, șefa Departamentului Formare Continuă, a menționat că programele de formare profesională pe care le pune în prezent la dispoziție Universitatea de Stat din Moldova reprezintă o plusvaloare la activitatea cadrelor didactice, iar capacitățile și aptitudinile dobândite nu fac decât să contribuie la integrarea lor neîntreruptă. Or, profesorul rămâne un agent motivațional, declanșând și susținând elevii în studiul continuu, un lider, consilier, confident și, nu în ultimul rând, un prieten.

Prorectora pentru activitatea didactică a USM, doctora habilitată, profesoara universitară Otilia Dandara, în cuvântul de salut adresat cadrelor didactice prezente la eveniment, a menționat: „Dumneavoastră deja faceți parte din marea familia USM. Dacă cineva zice de bine despre Universitatea de Stat din Moldova, atunci zice de bine și despre absolvenții ei.”

3

Elena Baidauz, studentă la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și, în paralel, profesoară în satul Chetrosu, raionul Drochia, afirmă că diploma de recalificare și cursurile i-au oferit șansa de a beneficia de ospitalitatea și profesionalismul profesorilor de la USM și, totodată, au constituit un prilej de a întâlni colegi noi, de a trăi emoții pozitive și de a acumula impresii bune.

O altă absolventă a cursurilor de formare continuă, Victoria Ivanesi, profesoară de chimie și fizică la liceul teoretic „Ion Creangă” din satul Micleușeni, Strășeni, susține că această nouă experiență a ajutat-o să descopere fizica din alt unghi de vedere și partea bună este că această diplomă îi oferă posibilitatea de a reda discipolilor cunoștințele dobândite.