În cadrul ceremoniei de înmânare a premiilor Academiei de Științe a Moldovei pentru rezultate valoroase obținute în domeniul științelor vieții, științelor exacte și inginerești, Premiul AȘM pentru tineri cercetători „Boris Melnic” (în domeniul științelor vieții, științelor exacte și inginerești) a revenit Eugeniei Covaliov, doctoră în științe tehnice la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Alimentație și Nutriție.

Eugenia a obținut premiul pentru realizări științifice de valoare obținute în anul 2018, între care și ciclul din peste 20 de lucrări științifice cu genericul comun „Modificările biochimice și tehnologice ale nucilor pe parcursul prelucrării și păstrării”, care întregesc o valoroasă cercetare științifică  interdisciplinară, limitrofă între tehnologia și biochimia produselor alimentare, transmite site-ul UTM.

Printre cele mai relevante rezultate obținute de către tânăra cercetătoare se evidențiază analiza multiaspectuală a modificărilor biochimice ale nucilor pe parcursul păstrării și a celor ce intervin în urma tratamentelor tehnologice, procesele de sorbție a umidității în cantități relativ mici care influențează dominant asupra reacțiilor de oxidare a acizilor grași polinesaturați în textura miezului de nucă, elaborarea și optimizarea procedeelor de decojire de pericarp și de albire a cojii nucilor, dar și o seamă de elaborări tehnologice destinate procesării miezului de nucă cu obținerea unor produse noi de tipul emulsiilor ulei/apă.