Institutul de Cercetare și Inovare al Universității de Stat din Moldova, Facultățile Universității de Stat din Moldova, Școlile Doctorale ale Universității de Stat din Moldova au organizat în data de 7-8 noiembrie 2019 Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare”.

În cadrul acestui eveniment științific au participat circa 350 de participanți, cadre didactico-științifice, doctoranzi atât din cadrul USM, cât și din cadrul altor instituții din țară și de peste hotare. Sesiunile de prezentare a cercetărilor au fost desfășurate conform programului, scrie USM.md.

Conferința și-a desfășurat activitățile în cadrul a patru secțiuni, numărul de participanți fiind distribuiți în cadrul acestora după cum urmează:

# Științe ale Naturii și Exacte – circa 80 de persoane;

2

# Științe Juridice și Economice – circa 100 de persoane;

4

# Științe Sociale – circa 140 de persoane;

1

# Științe Umanistice – circa 30 de persoane.

3

Totodată, menționăm că, Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, organizată de Universitatea de Stat din Moldova, este un eveniment științific tradițional deja de mai mulți ani, fiind dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

Anual, sunt editate rezumatele comunicărilor conferinței, acestea fiind organizate în patru volume cu un volum de circa 80 de coli editoriale:

# 2019 – 76,5 coli editorial (1 286 de pagini, 4 volume);

# 2018 – 80 de coli editoriale (1 271 de pagini, 4 volume);

# 2017 – 76,0 coli editoriale (1 268 de pagini, 4 volume);

# 2016 – 83,0 coli editoriale (1 368 de pagini, 4 volume);

# 2015 – 74,0 coli editoriale (1 298 de pagini, 4 volume);

# 2014 – 75,0 coli editoriale (1 272 de pagini, 4 volume);

# 2013 – 68,0 coli editoriale (1 196 de pagini, 4 volume).

Organizatorii aduc sincere mulțumiri participanților pentru implicarea activă în cadrul conferinței și nemijlocit Moderatorilor care au contribuit în mod substanțial la buna organizare și desfășurarea a manifestării științifice.