Trei membri ai comunității academice a Universității de Stat din Moldova au devenit laureați ai Premiilor Academiei de Științe a Moldovei și respectiv a Parlamentului Republicii Moldova. Premiile recompensează și sunt dovada a rezultatelor științifice de valoare obținute în anul 2018, concretizate în lucrări individuale și în succese remarcabile.

Ciclul de lucrări „Senzori de gaze convertoare termoelectrice pe bază de oxizi metalici”, semnat de Ghenadii Korotcenkov, doctor habilitat în științe fizico-matematice, a primit Premiul în domeniul Inginerie „Ion Hăbășescu”. În cadrul secției de științe matematice lucrarea „Teoria jocurilor și controlului Pareto-Nash-Stackelberg”, care aparține doctorului în științe fizico-matematice, conferențiarul universitar Valeriu Ungureanu, a obținut Premiul în domeniul Matematică și Informatică „Constantin Sibirschi”.

premii_1-1024x768
premii_2-1024x768

În aceeași ordine de idei, în vederea premierii realizărilor deosebite în activitatea de cercetare și a contribuțiilor remarcabile la dezvoltarea științei din Republica Moldova, în general, și a celei din Universitatea de Stat din Moldova, în special, diploma Parlamentului de gradul întâi a fost decernată pentru Denis Nica, doctor habilitat în științe fizice, conferențiar universitar, șeful Departamentului de Fizică Teoretică „Iu. Perlin”, USM.

premii_3-1024x768
premii_4-1024x768

Ceremoniile de înmânare a premiilor au avut loc ieri, 11 noiembrie 2019, pe de-o parte la sediul Academiei de Științe a Moldovei, în cadrul Adunării Generale festive a AȘM și a comuntății științifice din Republica Moldova, dedicată Zilei internaționale a științei pentru pace și dezvoltare. De cealaltă parte, medaliile și premiile din partea parlamentului au fost înmânate în incinta acestuia de către președintele parlamentului, care a ținut să mulțumească pentru aportul pe care premianții îl aduc prin cercetările proprii la dezvoltarea științei și inovării.

premii_5-1024x768

Comunitatea academică a Universității de Stat din Moldova aduce mulțumiri laureaților pentru activitatea de zi cu zi și pentru promovarea imaginii instituției atât la nivel național, cât și international, adresându-le totodată felicitări și multe succese în continuare.