Rectoratul şi a Comitetu Sindical al USM a organizat, la data de 6 noiembrie, ședința festivă de decernare a Diplomei USM pentru merite în domeniul cercetării științifice în anul 2019. Evenimentul a fost circumscris activităților organizate în cadrul USM cu prilejul Zilei internaționale a știinţei pentru pace şi dezvoltare, ediția a IX-a.

Şedinţa festivă a fost inaugurată de prorectorul pentru activitate ştiinţifică, Florentin Paladi, care a menționat cooperarea dintre Rectoratul USM şi Comitetul Sindical al USM în vederea susţinerii reprezentanților comunității științifice în atingerea și promovarea excelenței în cercetare. Ca dovadă, prorectorul a trecut în revistă cele mai reprezentative rezultate din perioada 2019, materializate prin publicarea lucrărilor monografice, participare la reuniuni științifice naționale și internaționale, 14 titluri de protecție pentru obiectele de proprietate intelectuală, distincții înalte (35 de Medalii de Aur, 11 Medalii de Argint, șapte Medalii de Bronz) la Saloanele Internaționale de Carte și Inventică.

1_-1024x587
2_-1024x873

La rândul său, subsemnatul a accentuat cooperarea prodigioasă între Rectorat și Comitetul Sindical și întreprinderea eforturilor comune în vederea promovării excelenței în cercetare la USM, atât prin susținerea cercetătorilor consacrați în domeniu, cât și a tinerilor cercetători antrenați în Școlile Doctorale din cadrul USM. Astfel, Comitetul Sindical acordă cu regularitate ajutoare materiale facultăţilor USM în organizarea conferinţelor ştiinţifice universitare naționale şi internaţionale, persoanelor care obțin titlul de doctor în ştiinţe (inclusiv doctor habilitat), precum şi cadrelor didactice şi cercetătorilor care au înregistrat performanţe ştiinţifice.

3_-1024x609
4_1-928x1024

În cadrul ședinţei festive din acest an, au fost desemnați 32 de reprezentanți ai comunității științifice și academice de la USM, aceștia fiind recomandați din partea facultăților și subdiviziunilor instituției, în baza rezultatelor de cercetare și performanței științifice obținute pe parcursul anului 2019.

5_-1024x488
6_-1008x1024
732-1008x1024

Astfel, la inițiativa Rectorului USM, Gheorghe Ciocanu, și în cooperare cu Comitetul Sindical al USM, laureaților le-a fost înmânată Diploma USM, însoțită de un ajutor material substanţial din partea Rectoratului şi a Comitetului Sindical USM.

Vezi mai jos lista completă a laureaților.