Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității s-a pronunțat pe marginea inițiativei USMF „Nicolae Testemițanu” de a modifica procedura de admitere la studii și susținere a examenelor pentru studenții străini prin introducerea obligativității de testare a acestora la consumul de substanțe psihotrope.

„Analizând rațiunea care ar fi determinat conducerea instituției să lanseze o astfel de inițiativă, Consiliul a luat act că aceasta ar fi avut la bază un scop legitim, cel de a preveni și combate traficul ilicit de droguri. Totuși, Consiliul subliniază că măsurile propuse nu pot fi considerate adecvate în contextul educațional. Drept condiție obligatorie pentru etapa de admitere la studii și sesiuni de examene, trebuie să se impună nivelul calificărilor și pregătirii studenților, iar testarea la consumul de substanțe psihotrope nu trebuie să constituie o cerință de a accede la aceste procese pentru nicio persoană”, se arată în mesaj.

De asemenea, Consiliul a menționat că această cerință, fiind aplicată doar studenților străini, va genera existența criteriilor diferite de admitere și susținere a examenelor pe criteriu de cetățenie, ceea ce contravine cadrului legal, conform căruia procesul de integrare a străinilor în țara noastră se realizează cu respectarea principiului nediscriminării și al egalității de tratament.

„Consiliul consideră inițiativa drept discriminatorie. Astfel, instituția solicită universității să renunțe la această inițiativă, cu informarea ulterioară a publicului larg”, se menționează în declarație.

Amintim că, pe 1 noiembrie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a declarat că va înăspri regulile de admitere pentru cetățenii străini.

Noile restricţii se referă la introducerea procedurii de testare antidrog pentru cetățenii străini atât la admiterea la studii, cât şi la fiecare sesiune de examene, iar cei care vor încălca aceste reguli vor fi exmatriculaţi. Aceste prevederi vor fi stipulate în contractele de studii încheiate cu studenții.

Totodată, administraţia universității a decis să instituie o disciplină mai riguroasă pentru tinerii din străinătate, expediind scrisori de avertizare părinţilor pentru a-i atenţiona şi a lua atitudine referitor la cazul sus-menționat. În acelaşi timp, va fi revizuit modul de lucru abordat de companiile de recrutare.

Întâlniri informative cu SIS-ul și „sperietori” educative. Amintiri din viața de student străin la medicină