Specialistele companiei autohtone Unisim-Soft, Violeta Dragni şi Oxana Tuhari, au venit în vizită la Facultatea Inginerie Economică și Business, prezentându-le studenților o lecție pe tema „Analiza costurilor la întreprindere”, dar și un soft adaptat necesităților companiei – UNA.md, un sistem informațional complex de contabilitate şi gestionare, implementat cu succes la Unisim-Soft.

Întrevederea s-a desfășurat în cadrul cursului „Diagnoza activității economico-financiare” (DAEF), ţinut de Cornelia Crucerescu pentru studenţii anului III de la specialitățile „Business şi administrare”, „Contabilitate”, „Marketing şi logistică”. Scopul prezentării a constat în informarea despre posibilităţile softului, demonstrarea mecanismelor de căutare a informaţiei despre costuri, atât în rapoartele finale cât şi în contabilitatea analitică. O atenţie deosebită s-a acordat importării din program a indicatorilor necesari pentru completarea tabelelor modelate în Excel, necesare pentru efectuarea analizei costurilor. De asemenea, în soft poate fi urmărită şi exemplificată metodologia de formare şi alocare a costurilor în funcţie de criteriile selectate, specificul afacerii şi politica de contabilitate a întreprinderii.

Lucrările de an la disciplina DAEF sunt elaborate în Excel în baza informaţiei financiare obţinute de la întreprinderile unde au exercitat practica managerială. Exersarea în softul UNA.md va permite studenţilor o însuşire mai bună a materialului teoretic, sporirea competenţilor de navigare în softurile de contabilitate pentru a extrage cât mai multă informaţie primară necesară pentru efectuarea unei analize complexe a situaţiei economico-financiare în anumite domenii de activitate ale întreprinderii, atât de necesară în generarea suportului informaţional în luarea deciziilor, transmite site-ul UTM.

La lecţie au asistat și profesorii Alina Stratila și Lidia Surdu care utilizează softul dat la disciplinele pe care le predau. Acestea au apreciat oportunităţile de utilizare a softului în procesul de predare, gradul sporit de aplicabilitate, nivelul calitativ de formare profesională a studenţilor în conformitate cu cerinţele pieţei şi posibilitățile avansate de încadrare în câmpul muncii.

Prezentarea a finalizat cu o rundă de dezbateri privind avantajele implementării softului, posibilităţii efectuării stagiilor de practică, dar şi a eventualității de angajare la compania Unisim-Soft. La solicitarea specialiştilor companiei, studenţii şi-au expus părerea despre designul softului şi facilitarea procedurii de accesare şi navigare.