Cu prilejul Zilei Științei, astăzi au fost premiați cei mai buni cercetători din țară. În total, 17 cercetători au primit diploma de onoare a Guvernului, iar 77 – diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Mai jos găsiți lista cercetătorilor premiați:

# Diploma Guvernului a fost decernată următorilor cercetători științifici:

1. Nina Ciorchină – doctoră în științe biologice, cercetătoare științifică coordonatoare, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”;

2. Constantin Spînu – doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator, Institutul Patrimoniului Cultural;

3. Raisa Nastas – doctoră în științe chimice, cercetătoare științifică coordonatoare, Institutul de Chimie;

4. Vasile Stegărescu – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Institutul de Ecologie și Geografie;

5. Mihai Tîrșu – doctor în științe tehnice, cercetător științific coordonator, Institutul de Energetică;

6. Vasile Pavel – doctor habilitat în filologie, consultant științific, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”;

7. Nicolae Balaur – doctor habilitat în științe biologice, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, consultant științific, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor;

8. Gheorghe Bobînă – doctor habilitat în filozofie, cercetător științific principal, Institutul de Istorie;

9. Alexandra Ciloci – doctor în biologie, cercetător științific coordonator, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

10. Eudochia Saharneanu – doctoră habilitată în filosofie, profesoară universitar, Universitatea de Stat din Moldova;

11.Victor Șontea – doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;

12. Nicolae Leahu – doctor în filologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

13. Valerii Matcovschi – doctor habilitat în științe medicale, medic neurochirurg, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”;

14. Ninel Revenco – doctoră habilitată în științe medicale, profesoară universitar, IMSP Institutul Mamei și Copilului;

15. Octavian Sajin – doctor în științe medicale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică;

16. Lucia Ciobanu – doctoră habilitată în științe medicale, cercetătoare științific coordonator, IMSP Institutul de Cardiologie;

17. Mihail Rapcea – doctor habilitat în științe agricole, cercetător științific principal, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare.

# Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a fost decernată următorilor cercetători:

1. Lidia Zasavițchi – cercetătoare științifică, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”;

2. Janna Nikolaeva – cercetătoare științifică, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”;

3. Maricica Colțun – doctoră în științe biologice, cercetătoare științifică coordonatoare, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”;

4. Natalia Grădinaru – doctoră în istorie, cercetătoare științifică, Institutul Patrimoniului Cultural;

5. Lilia Braga – doctoră în filosofie, cercetătoare științific coordonatoare, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice;

6. Serghei Sprincean – doctor habilitat în științe politice, cercetător științific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice ;

7. Lilia Anghel – doctoră în științe chimice, cercetătoare științifică superioară, Institutul de Chimie;

8. Iurii Bejan – doctor în geografie, cercetător științific coordonator, Institutul de Ecologie și Geografie;

9. Dmitrii Zaițev – doctor în științe tehnice, cercetător științific superior, Institutul de Energetică;

10. Ion Ciocanu – doctor habilitat în filologie, consultant științific, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”;

11. Victor Kravțov – doctor în științe fizico-matematice, cercetător științific coordonator, Institutul de Fizică Aplicată;

12. Svetlana Baca – doctoră în științe chimice, cercetătoare științifică coordonatoare, Institutul de Fizică Aplicată;

13. Dorina Croitori – cercetătoare științifică, Institutul de Fizică Aplicată;

14. Vladimir Șeptițchi – doctor habilitat în științe biologice, cercetător științific principal, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie;

15. Maria Timoșco – doctoră habilitată în științe biologice, consultantă științifică, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie;

16. Svetlana Smerea – doctoră în biologie, cercetătoare științifică coordonatoare, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor;

17. Leonid Voloșciuc – doctor habilitat în științe biologice, cercetător științific principal, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor;

18. Evghenii Isicico – cercetător științific, Institutul de Geologie și Seismologie;

19. Nina Simonova – cercetătoare științifică, Institutul de Geologie și Seismologie;

20. Igor Nicoara – doctor în geologie, cercetător științific coordonator, Institutul de Geologie și Seismologie;

21. Igori Beloțercovschii – cercetător științific, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”;

22. Alexandr Șibaev – inginer coordonator, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”;

23. Constantin Ungureanu – doctor habilitat în istorie, cercetător științific principal, Institutul de Istorie;

24. Igor Cereteu – doctor habilitat în istorie, cercetător științific principal, Institutul de Istorie;

25. Constantin Ciubotaru – doctor în informatică, cercetător științific coordonator, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”;

26. Nicolae Vulpe – doctor habilitat în științe fizico-matematice, cercetător științific principal, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”;

27. Ludmila Rudi – doctoră în biologie, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

28. Natalia Chiselița – doctoră în biologie, cercetătoare științifică superioară, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

29. Vera Miscu – doctoră în biologie, cercetătoare științifică coordonatoare, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;

30. Natalia Vinogradova – doctoră în științe economice, cercetătoare științifică coordonatoare, Institutul Național de Cercetări Economice;

31. Tatiana Colesnicova – doctoră în economie, cercetătoare științifică coordonatoare, Institutul Național de Cercetări Economice;

32. Mariana Buciuceanu-Vrabie – doctoră în sociologie, cercetătoare științifică coordonatoare, Institutul Național de Cercetări Economice;

33. Rodica Perciun – doctoră habilitată în științe economice, cercetătoare științifică coordonatoare, Institutul Național de Cercetări Economice;

34. Igor Șubernețkii – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, Institutul de Zoologie;

35. Galina Bușmachiu – doctoră habilitată în științe biologice, cercetătoare științifică coordonatoare, Institutul de Zoologie;

36. Rodica Cujba – cercetătoare științifică, ÎS Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale;

37. Igor Cojocaru – doctor în informatică, ÎS Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale;

38. Ion Pârțachi – doctor în științe economice, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova;

39. Alic Bîrcă – doctor habilitat în economie, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova;

40. Ivan Carp – doctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;

41. Lazari Povestca – doctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;

42. Raisa Crețu – șefă a Secției Managementul activității de cercetare, Institutul de cercetare și inovare, Universitatea de Stat din Moldova;

43. Tatiana Bulimaga – șefă a Secției Protecție și valorificare a elaborărilor științifice, Institutul de cercetare și inovare, Universitatea de Stat din Moldova;

44. Cristina Țurcanu – metodistă, Biroul Studii Doctorale Institutul de cercetare și inovare, Universitatea de Stat din Moldova;

45. Vasile Tronciu – doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;

46. Sergiu Mazuru – doctor în tehnică, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;

47. Diana Antoci – doctoră în psihologie, conferențiară universitară, Universitatea de Stat din Tiraspol;

48. Elena Rusu – doctoră în pedagogie, conferențiară universitară, Universitatea de Stat din Tiraspol;

49. Sofia Grigorcea – doctoră în științe biologice, conferențiară universitară, Universitatea de Stat din Tiraspol;

50. Dumitru Cozma – doctor habilitat în științe matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol;

51. Tatiana Raba – doctoră habilitată în științe medicale, conferențiară universitară, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

52. Olga Belic – doctoră habilitată în științe medicale, profesoare universitară, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

53. Igor Casian – doctor în științe medicale, cercetător științific superior, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

54. Sergiu Vetricean – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

55. Iulianna Lupașco – doctoră habilitat în științe medicale, cercetător științific coordonator, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

56. Dumitru Casian – doctor habilitat în științe medicale, conferențiară universitară, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

57. Tamara Hacina – doctoră habilitată în științe medicale, profesoară universitară, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

58. Constantin Șchiopu – doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;

59. Ludmila Toma – doctoră în studiul artelor, conferențiară universitară, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;

60. Elena Mironenco – doctoră habilitată în studiul artelor și culturologiei, profesoară universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;

61. Irina Ciobanu-Suhomlin – doctoră în studiul artelor, profesoară universitară, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;

62. Pavel Topală – doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

63. Leonid Malai – doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova;

64. Maria Vîrlan – doctoră în psihologie, conferențiară universitară, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”;

65. Oxana Grosu – doctor în științe medicale, cercetător științific, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”;

66. Eleonora Vataman – doctoră habilitată în științe medicale, profesoară universitară, IMSP Institutul de Cardiologie;

67. Elena Tudor – doctoră în științe medicale, cercetătoare științifică coordonatoare, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”;

68. Silvia Evtodienco – doctoră în agricultură, cercetătoare științifică coordonatoare, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară;

69. Oleg Mașner – doctor în agricultură, cercetător științific coordonator, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară;

70. Silvia Mistreț – doctoră în științe agricole, cercetătoare științifică principală, IP Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”;

71. Zinaida Dadu – cercetătoare științifică, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare;

72. Anatolie Cartașev – doctor în științe biologice, cercetător științific coordonator, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare;

73. Nicolae Taran – doctor habilitat în științe tehnice, cercetător științific principal, IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare;

74. Manole Brihuneț – cercetător științific, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală;

75. Dorina Onică – doctoră în istorie, cercetătoare științifică coordonatoare, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală;

76. Lilia Zabolotnaia – doctoră în științe istorice, cercetătoare științifică coordonatoare, Muzeul Național de Istorie a Moldovei;

77. Adelaida Chiroșca – cercetătoare științifică, Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

„Ziua Științei” în Republica Moldova a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1083/2010, fiind organizată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, care a fost proclamată la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei generale a UNESCO.