Banca Națională a Moldovei (BNM) a prezentat ultimele date cu privire la datoria externă brută a Republicii Moldova pentru anul 2018. Potrivit specialiștilor, suma constituie 7 464 650 000 de dolari.

Analiza arată că datoria țării s-a majorat cu 7 % față de începutul anului. Mai mult, datoria enunțată constituie 62,5 % din PIB-ul țării.

Datoria externă publică şi public garantată a reprezentat 26 % din totalul datoriei externe, însumând peste 1,9 miliarde de dolari. Datoria externă privată negarantată s-a cifrat la peste 5,5 miliarde de dolari.

Cea mai mare parte a datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung. Totuși, în anul 2018 a continuat creșterea accentuată a datoriei externe pe termen scurt (+23,1 la sută față de 31 decembrie 2017), care rezultă, preponderent, din majorarea angajamentelor externe sub formă de credite comerciale și avansuri.

2

Structura datoriei externe brute pe sectoare instituționale este reprezentată în felul următor:

# cea mai mare pondere a datoriei o reprezintă Societățile nefinanciare;

# creditarea intragrup;

# administrația publică;

# societăți care acceptă depozite;

# banca centrală;

# alte societăți financiare;

# gospodăriile populației.

4

În anul 2018, în structura pe valute a datoriei externe publice și public garantate, ponderea majoritară a fost deținută de angajamentele în DST (sau XDR, moneda virtuală), reprezentând 59,3 la sută, urmate de angajamentele în euro – 28,8 la sută și în dolari – 8,8 %.

În cadrul datoriei private negarantate, au predominat angajamentele în dolari SUA cu o pondere de 54,7 la sută, urmate de cele în euro – 41,5 la sută.

3