Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” lansează ediția a IX-a a concursului „Cel mai bun student”. La concurs sunt invitați să participe studenții crengieni ciclul I (licență), anii de studii II–III (IV) și ciclul II (masterat), anul I (absolvenții UPS „Ion Creangă”) și II de studii.

Candidații la concurs vor prezenta un dosar de participare care va include:

#1. Cererea de înscriere cu indicarea nominalizării pentru care optează;
#2. Curriculum vitae cu fotografie, în format hârtie și variantă electronică;
#3. Certificatul despre reușita academică pe semestre (nota medie), eliberat de decanatele universității;
#4. Scrisoarea de motivare cu referire la guvernarea universitară, un eseu (volumul maxim – două pagini), în care să se răspundă la următoarele întrebări:
– Precizați motivele care v-au îndemnat să aplicați la studii, la specialitatea aleasă;
– Ce obiective academice și profesionale v-ați propus pentru perioada anilor de studii;
– În ce mod bursa obținută o să vă ajute să le realizați;
#5. Copii ale diplomelor și certificatelor (însoțite de originalul care se prezintă doar pentru confirmarea copiilor), ce atestă participarea la diferite conferințe științifice și de specialitate, concursuri naționale și internaționale, seminarii, traininguri și proiecte în perioada analizată;
#6. Copii ale certificatelor (însoțite de originalul care se prezintă doar pentru confirmarea copiilor), care atestă activitatea extracurriculară în cadrul UPS „Ion Creangă” și în alte instituții în perioada analizată;
#7. Certificate despre activitatea de voluntariat în diferite organizații în perioada indicată;
#8. Scrisoarea de recomandare din partea unui profesor, cu semnătura confirmată de decanat sau secția resurse umane.

Perioada depunerii dosarului este 21 octombrie-1 noiembrie 2019, între orele 13.00 și 16.00, în blocul de studii nr. 4, biroul 12 A.

Mai multe detalii găsești AICI.