Marți, la data de 22 octombrie, începând cu ora 18.15, la Librăria din Centru, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 126, va avea loc lansarea celui de-al doilea volumul al ediției „Basarabia necunoscută”.

„Basarabia necunoscută” este o ediție în trei volume, de Iurie Colesnic, apărută la Editura Cartier în colecția C(ART)ier și coordonată de Vitalie Coroban. Volumul a apărut în cadrul Programului Național de Editare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

„Entuziastul cărturar de peste Prut, Iurie Colesnic, realizator al unei vaste «enciclopedii» de figuri memorabile, publică acum un nou volum despre «Basarabia necunoscută»… A făcut astfel munca unei întregi echipe, ca pe vremuri Lucian Predescu, cel căruia îi datorăm
o prețioasă enciclopedie, Cugetarea, comparabilă întrucâtva cu ceea ce Iurie Colesnic a izbutit să facă, în două decenii, pentru spațiul basarabean”, a menționat academicianul Alexandru Zub.

cartier

„Seria «Basarabia necunoscută», începută în 1993 şi continuată până astăzi, are meritul deosebit de a ne prezenta, într-o lucrare de sinteză în trei volume, întreaga galerie de personalităţi basarabene din diferite domenii, care au o contribuţie deosebită la menţinerea în spaţiul nostru vitregit şi înstrăinat a «focului sacru», a tradiţiei, a culturii naţionale. Autorul scoate din anonimat importante figuri, le pune opera în circuitul valoric, vorbeşte despre meritele lor de pionieri, de continuatori ai spiritualităţii româneşti, de eroi ai culturii.
«Basarabia necunoscută» ne face cunoscută existenţa unei culturi, a unei tradiţii, a unui fir organic neîntrerupt al continuităţii.
Seria reprezintă, în fond, o adevărată istorie a culturii, ştiinţei şi literaturii basarabene. Ea a fost înalt apreciată de cititori, de critica de specialitate, de savanţi, scriitori şi oameni de cultură din Basarabia, din România şi din străinătate”, a relatat academicianul Mihai Cimpoi.

Iurie Colesnic s-a născut la 12 august 1955 în satul Dereneu, Călărași într-o familie de profesori. Licențiat al Universității Tehnice din Moldova. Învățător de cultură fizică (1972-1973) în satul Buda, Călărași, referent la Societatea „Știința” din Chișinău, profesor de tehnologie specială la ȘTP nr. 10 din Chișinău (1980-1983), corector și redactor tehnic, (1985-1986), redactor-șef și director artistic la Studioul Animafilm (1986-1991), director al centrului Muzeografic „M. Kogălniceanu” (1991-1995), director al editurii „Universitas”
(1991-1993), Director al editurii enciclopedice „Gh. Asachi” (1993-1995), director al editurii „Museum” (din 1995), director al Casei Cărții „Mitropolit Petru Movilă”.

În ziua lansării veți avea parte de un preț promoțional, dar și posibilitatea de a primi autograful autorului, iar evenimentul va fi moderat de către scriitorul Emilian Galaicu-Păun.