Peste 73 de loturi de pește au fost depistate infectate cu paraziți. Aceasta după ce, în perioada august-octombrie, loturile au fost importate pe piața din Republica Moldova.

Astfel, corpul de Control al Prim-ministrului a inițiat în colaborare cu Poliția o serie de verificări la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Centrul Republican de Diagnostică Veterinară care este laboratorul specializat de verificare inclusiv a peștelui.

În rezultatul acestor verificări s-a descoperit că în perioada 20 august-4 octombrie, din 124 de loturi de pește congelat importat în Republica Moldova, 73 au avut rezultate negative la laborator, în special e vorba de pește cu paraziți. În contradicție cu prevederile legale, laboratorul nu informa ANSA despre neregulile depistate, astfel încât toate loturile primeau certificatul veterinar și dreptul de a importa și comercializa peștele neconform pe piața noastră.

Din informațiile Corpului de control, de regulă, e vorba de pește ieftin, loturile de pește cu paraziți nu ajung pe polițele magazinelor, ci sunt comercializate direct la instituțiile din HORECA și instituții publice ca grădinițe, spitale, penitenciare și în piețe.

În mod procedural, în posturile vamale de frontieră, sunt prelevate probe din loturile din produsele importate. După sigilare, acestea ajung la laborator pentru efectuarea analizelor. Angajații laboratorului, efectuează analizele şi conform normelor trebuie să introducă datele în Sistemul Informațional de Management al Laboratoarelor (LIMS) cu specificarea expresă a conformităţii sau neconformităţii produsului. Aceasta de fapt nu se întâmplă. Mai mult decât atât, rezultatele testelor de laborator nu erau prezentate nici pe suport de hârtie celor de la ANSA.

După efectuarea analizelor, datele trebuiau să fie accesibile responsabililor de la ANSA. În cazul în care probele de laborator sunt neconforme, ANSA ar trebui să întreprindă măsuri de rigoare care includ și nimicirea loturilor. Nici aceasta nu se întâmplă de fapt, iar certificatul sanitar-veterinar este emis de inspectorul teritorial al ANSA.

Astfel, prim-ministra a solicitat de la ANSA inițierea unei anchete de serviciu și suspendarea responsabililor din Agenție și a managementului laboratorului.

De asemenea, Ministerele Educației, Justiției și Sănătății să emită o circulară tuturor instituțiilor subordonate să efectueze o verificare minuțioasă la loturile de pește achiziționate.

Ministerul Educației să emită recomandări comitetelor de părinți, administrațiilor școlilor și inspecției școlare să verifice calitatea și condițiile de păstrare a peștelui în cantine și bucătării.

Poliția și angajații ANSA să efectueze controale în piețe și locuri de vânzare a peștelui de import pentru a preveni comercializarea peștelui neconform.

Companiile implicate în această schemă să fie incluse în lista de interdicție a Agenției de Achiziții Publice ca aceste companii să nu mai poată livra produse instituțiilor publice.