Șefii de promoție ai Universității Tehnice din Moldova au fost premiați cu câte un laptop pentru rezultatele excelente la absolvirea studiilor de licență. Acestea au fost înmânate, într-o atmosferă solemnă, de către Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice a Moldovei.

Cei 10 șefi de promoție din anul curent reprezintă cele nouă facultăți ale UTM și o nouă promoție de la studii integrate în arhitectură:

# Hâncu Mihaela, Facultatea Electronică și Comunicații, specialitatea „Inginerie şi management în telecomunicaţii”;
# Mirco Valeria, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, specialitatea „Inginerie şi managementul calității”;
# Şerşun Alexei, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, specialitatea „Tehnologii informaționale”;
# Guţu Stella, Facultatea Tehnologia Alimentelor, specialitatea „Tehnologia şi managementul alimentației publice”;
# Calancea Felicia, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, specialitatea „Design interior”;
# Bernic Maria, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, specialitatea „Design industrial”;
# Vlasov Dumitru, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, specialitatea „Arhitectură”;
# Enachi Ala, Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru, specialitatea „Drept”;
# Coadă Cătălina, Facultatea Inginerie Economică şi Business, specialitatea „Contabilitate”;
# Munteanu Lia, Facultatea Textile și Poligrafie, specialitatea „Design vestimentar industrial”.

20191007_165312-1030x487
20191007_170456-1030x487

Mândri și recunoscători pentru onoarea acordată, ei au menționat că nu se grăbesc să se despartă de Alma Mater. Având deja câte un job cu mari perspective, opt dintre ei își continuă paralel studiile la ciclul II – master, unul intrând în posesia premiului la absolvirea studiilor integrate la FUA. La festivitatea de înmânare a laptopurilor au fost prezenți cinci șefi de promoție, alții trei fiind antrenați în activități extracurriculare și urmează să le primească la revenire.

20191007_170507-1030x487
20191007_170526-1030x488
20191007_170533-1030x488
20191007_170639-1030x488

La eveniment a fost prezent și Dinu Ţurcanu, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare, care i-a felicitat pe premianți, urându-le cucerirea de noi culmi în continuare.