Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2019, mărimea minimului de existenţă a constituit, în medie pe lună pentru o persoană, 2 028 de lei. Această sumă este mai mare în rândul populației din orașele Chișinău și Bălți, iar cel mai puțin o constituie în sate.

În funcţie de mediul de reşedinţă, constatăm că pentru populaţia din oraşele mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – minimul pentru existență este mai mare – 2205,0 lei sau cu 10,5 % mai mult comparativ cu alte oraşe – 1 994,7 lei şi cu 11,8 % mai mult comparativ cu mediul rural – 1 971,7 lei.

Ce ține de vârstă, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 2 181,5 lei şi, în special, bărbaţilor – 2 355,8 lei, comparativ cu 1 985,5 lei în cazul femeilor.

gfffgffg

BNS

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1 927,7 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în funcție de vârsta copilului, de la 753 de lei pentru un copil în vârstă de până la un an, până la 2 198,8 lei pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. În funcţie de mediul de reşedinţă al acestora, minimul de existenţă pentru copiii din oraşele mari este cu 10,4 % mai mare comparativ cu copiii din mediul rural, iar în cazul copiilor în vârstă de până la un an această diferenţă constituie 20,1 %.

Pentru pensionari, minimul de existenţă a constituit 1 726,5 lei şi reprezintă 85,1 % din valoarea medie a minimului pentru total populaţie. Valoarea medie a pensiei lunare, stabilite la 1 iulie 2019, a constituit 1 895,1 lei, ce face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 109,8 %. Dacă considerăm pensia medie pentru limită de vârstă, co-raportul respectiv este de 106,2 %.

În condițiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la trei ani constituie în medie 1 645 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vârstă de 1-6 ani în proporţie de 97,6 %. În cazul persoanelor neasigurate, mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (640 de lei) asigură doar 38 % din necesarul minim pentru copiii în vârstă de 1-6 ani.