Un ghid de educație juridică „Legea pe-nțelesul elevilor” a fost lansat la Chișinău. Ghidul a apărut în cadrul proiectului „Educație Juridică – Cultivarea respectului pentru lege în rândul tinerei generații”.

Ghidul include informații ce trebuie transmise în funcție de tematica aleasă, prezintă tehnici și metode de predare pentru educația juridică nonformală și surse de informare pentru formatori. Accentul e pus pe cunoștințe și abilități practice despre individ și stat, despre libertate și lege, despre drepturi și responsabilități pentru a-i sensibiliza pe elevi cu privire la necesitatea de a respecta demnitatea oricărui alt individ, de a respecta autoritățile statului, de a se supune legilor statului. În particular, ghidul include sugestii utile pentru căile de parcurs în caz că elevii ajung să aibă probleme.

img_8885_0

Prezentă la evenimentul de lansare, ministra Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a menționat: „Acest ghid de educație juridică va ajuta foarte mult cadrele didactice din învățământul general și cel profesional tehnic, îndeosebi pe cei care predau discipline precum Educație pentru societate sau Educație pentru drepturile omului, oferindu-le posibilitatea să găsească materiale utile care pot fi încorporate chiar și ca abordări modulare. Suntem siguri că acest material va contribui mult la îmbunătățirea procesului educațional, la promovarea respectului faţă de lege, la adoptarea unui comportament integru și a responsabilității civice de către tineri”.

img_8852

Proiectul „Educație Juridică – Cultivarea respectului pentru lege în rândul tinerei generații” presupune:

# crearea unei rețele naționale din rândul practicienilor în domeniul dreptului, a studenților la drept, a autorităților și cadrelor didactice care să susțină și să predea în mod voluntar şi într-un stil nonformal educaţia juridică copiilor şi tinerilor, cu precădere celor din licee și instituții de învățământ profesional tehnic;
# organizarea de întâlniri cu elevii din învăţământul preuniversitar pentru a-i învăţa care sunt drepturile şi îndatoririle lor în viaţa cotidiană, precum și procedurile aplicabile pentru realizarea lor, punându-le la dispoziţie informaţii practice şi pe înţelesul lor despre reguli şi legi atât în format imprimat, cât şi în format electronic;
# promovarea supremaţiei legii ca o condiţie esenţială pentru siguranţa individului şi ca o valoare intrinsecă a democraţiei.

img_8818_0
img_8907