Consiliul Concurenței (CC) a sancționat întreprinderea „Apă-Canal Chișinău” cu o amendă în valoare de circa 7,2 milioane de lei pentru aplicarea diferențiată, arbitrară a coeficienților la stabilirea tarifelor diferențiate sau a plăților suplimentare pentru deversarea apelor uzate supraîncărcate. Aceasta se referă la neperceperea plăților suplimentare de la 23 000 de întreprinderi active din Chișinău și Ialoveni.

În urma unei investigații, care a durat un an și 10 luni, Consiliul Concurenței a calificat acțiunea întreprinderii municipale drept abuz de poziție dominantă și a constatat că „Apă-Canal Chișinău” a acționat ilegal.

„O altă problemă identificată de Consiliul Concurenței este faptul că în prezent unicul laborator capabil să aprecieze nivelul de poluare a apelor uzate se află în subordinea „Apă-Canal Chișinău”, ceea ce ridică îngrijorări privind imparțialitatea acestui laborator și veridicitatea analizelor, „Apă-Canal Chișinău” S.A. fiind interesată direct în încasări cât mai mari”, se arată în comunicatul emis de CC.

Principiul „poluatorul plătește” este un concept conform căruia el trebuie să plătească pentru poluarea mediului. Acesta trebuie respectat de toate persoanele, atât juridice, cât și fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător, a căror activitate economică este generatoare de poluanți și aplicat în mod echitabil de către operator.

Conform legislației naționale în vigoare, principiul „poluatorul plătește” impune obligația ca respectivul agent economic să suporte cheltuielile pentru realizarea măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate.