Partidul Democrat din Moldova va ataca la Curtea Constituţională modificările în Legea cu privire la Procuratură. Proiectul de lege a fost votat în două lecturi de majoritatea parlamentară ieri seara, după ora 22.00.

„Constituţia Republicii Moldova, art. 125 (1) spune: «Consiliul Superior al Procurorilor este garantul independenţei şi imparţialităţii procurorilor». Prin proiectul de lege înaintat de noua guvernare, CSP este lipsit de atribuţiile pe care le are conform Constituţiei. PDM va contesta la Curtea Constituţională această lege”, a menţionat deputatul Pavel Filip.

Vezi mai jos cele mai importante modificări ale Legii cu privire la Procuratură.

# Procurorul General trebuie să aibă o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin cinci ani în calitate de procuror sau judecător, sau opt ani în funcție de avocat sau ofițer de urmărire penală.

# Numirea procurorului general de către Președintele Republicii Moldova să se facă la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor din rândul candidaților propuși de către comisia constituită de Ministerul Justiției. Componența comisiei de concurs este formată din: ministrul Justiției, un fost procuror sau judecător cu cel puțin 10 ani de experiență, un expert internațional cu o vastă experiență în procuratură sau în domeniul anticorupție, un expert recunoscut sau profesor titular în domeniul dreptului, un reprezentant al societății civile. Un expert național recunoscut va fi desemnat de președintele Parlamentului. Comisia va fi asistată de un psiholog, iar toți membrii comisiei trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă și să aibă cel puțin 10 ani de experiență în domeniul de specialitate.

Prin urmare, CSP urmează să desfășoare interviuri cu candidații propuși, aceste interviuri vor fi înregistrate video și vor fi plasate imediat pe Internet.

# Numărul de candidați propuși către CSP nu trebuie să fie mai puțin de doi.

# Art. 17 se completează cu un alineat (11) care stipulează: „în situațiile de respingere a candidaților de către Președintele Republicii Moldova, CSP restituie Comisiei de concurs lista candidaților prezentată anterior.”

# Componența CSP va fi lărgită cu un membru din societatea civilă selectat de Guvern, iar Președintele Uniunii Avocaților și Avocatul Poporului vor avea calitate de drept în CSP. Astfel, componența CSP va fi constituită din 15 membri.

# Încetarea mandatului de procuror general în temeiul art. 1 are loc prin decretul Președintelui Republicii Moldova, la propunerea CSP. În cazul în care Procurorul General se discreditează, la sesizarea Președintelui Republicii Moldova sau a ministrului Justiției se creează o comisie care va veni cu un raport despre activitatea acestuia.

# Este exclusă verificarea candidaților cu poligraful.