Șeful Departamentului Asigurarea și Controlul Calității, Arcadie Rusnac, a comentat fenomenul apariției culorii albe a apelor uzate, epurate şi deversate în râul Bâc, precum şi reducerea coloniilor de microorganisme în bazinele de aerare cu nămol activ. Potrivit acestuia, apariția „petelor” albe pe apa râului Bâc este cauzată de reacțiile chimice dintre hidrogenul sulfurat şi sulfurile din apă care se oxidează cu oxigenul din aer.

„Conform investigațiilor efectuate de către laboratoarele de încercări acreditate „ILAS” al Institutului de Chimie al AŞM, Laboratorul ape uzate a Staţiei de epurare şi Laboratorul ape uzate agenţi economici din gestiunea întreprinderii noastre, cauza apariției culorii alb-opalescentă a apelor uzate, epurate la deversare în râul Bâc, este concentrația mare a hidrogenului sulfurat, precum şi a sulfurilor din apa din decantorul nr. 8 şi după decantor. Respectiv, hidrogenul sulfurat şi sulfurile din apă se oxidează cu oxigenul din aer, proces chimic în urma căruia se formează sulful coloidal, care şi dă această culoare albă-opalescentă. În baza constatărilor savanţilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Tudor Lupaşcu, academician, şi Aculina Arîcu, doctor habilitat, s-a dovedit că apariția hidrogenului sulfurat şi a sulfurilor din apa uzată este rezultatul descompunerii biochimice, la temperaturi mari, a substanțelor proteice deversate în sistemul public de canalizare”, a menționat Arcadie Rusnac.

De asemenea, în baza investigațiilor de laborator, efectuate de către laboratorul „ILAS”, acreditat de Institutul de Chimie al AŞM, în apele uzate epurate la deversarea din Stația de epurare nu s-au depistat compuși de cadmiu şi zinc.

Apă-Canal Chișinău

În scopul stabilirii cauzei apariției pigmentului de culoare albă la deversarea apelor uzate epurate în râul Bâc, reprezentanţii Sectorului evidența apelor uzate au efectuat un şir de controale inopinate, cu prelevarea probelor de ape uzate la deversarea în sistemul public de canalizare de la unii agenți economici. În urma investigațiilor efectuate de către Comisia de anchetă de serviciu s-a constatat că „Zernoff” nu a deversat borhot în sistemul public de canalizare şi nici pe teritoriul Stației de epurare.

Apă-Canal Chișinău