În cadrul proiectului „Atestat civic” tinerii sunt invitați să participe la concursul de eseuri „Eu sunt democrația”. Scopul concursului este de a cultiva abilitățile de reflectare și analiză cu privire la imaginea unui stat democratic a tinerei generații. Printre obiectivele concursului se enumeră revendicarea dreptului la exprimarea opiniei prin oportunitatea de a participa la concursul de eseuri și dezvoltarea abilităților de a reflecta critic asupra mecanismelor de funcționare a democrației.

Criterii de eligibilitate:

# lucrările sunt prezentate în timpul indicat;

# volumul eseului nu depășește 4 000 de simboluri;

# la concurs pot participa tinerii din Republica Moldova, 14-35 ani.

Cerințe tehnice și de conținut: 

# textul lucrării va conţine de la 3 500 până la 4 000 de simboluri (aproximativ 500 de cuvinte);

# eseul se va culege în Word 2007, Times New Roman, font 12, cu 1,5 linii spațiu între rânduri, format A4;

# la prima pagină a documentului, în colţul din partea dreaptă, autorul/autoarea indică: numele şi prenumele (I, II sau III), localitatea, raionul, telefonul de contact;

# utilizarea unui limbaj firesc, clar şi concis, evitându-se frazele lungi, confuze şi abuzul de cuvinte străine.

Procedura de realizare a concursului:

# data limită de expediere a lucrărilor – 30 septembrie 2019;

# lucrările vor fi expediate în format electronic la adresa: [email protected] Denumirea documentului expediat la concurs trebuie să conține numele autorului, de exemplu: Mocanu_Eliza_eseu.docx;

# în perioada 22 septembrie-6 octombrie 2019 lucrările vor fi analizate de către membrii comisiei de evaluare;

# fiecare participant va primi informație privind punctajul acordat;

# data, locul şi ora premierii va fi anunţată din timp de către organizatori;

# organizatorii au dreptul de a face publice lucrările prezentate în concurs.

Subiecte (subiectele pot fi modificate la dorința participanților):

# „Ce am învățat la școala de vară Atestat Civic” (valabil pentru participanții școlii de vară Atestat Civic, ediția I, II și III);

Rolul meu ca cetățean într-un stat democratic”;

# „Rolul mass-media în stat”

# „O zi din viața unui parlamentar”

# „Care este cea mai eficientă metodă ca cetățenii să respecte legile într-un stat?”

# „Care este rolul și impactul antreprenoriatului în stat?”

# „Ce calități și competențe ar trebui să posede un ministru?”

# „Eu sunt societatea civilă?”

# „Un proiect pentru tineri trebuie să…”

# „Cum implicarea mea schimbă o țară?”

# „De unde pot învăța democrația?”

# „Deschiderea pentru diferențele culturale și pentru alte convingeri”

# „Cum se poate educa conștiința și spiritual civic în rândul tinerilor?”

# „Deprinderile de cooperare și de rezolvare a conflictelor”

# „Cunoașterea și înțelegerea critică privind aspectele diversității și pluralismului în societate”

# „Valorizarea demnității umane și a drepturilor omului”

# „Tinerii şi procesul decizional”

# „Unde și cum îmi pot dezvolta deprinderile de analiză și gândire critică?”

# „Patria şi patriotismul”

# „Şcoala – micro-societate democratică?”

Criterii de evaluare:

# respectarea structurii logice Introducere – Partea de bază – Concluzii/Încheiere;

# respectarea cerințelor tehnice;

# corelarea experienței trăite cu nevoile de dezvoltare personală sau a societății;

# utilizarea mai multor perspective, viziuni;

# eseul va conține un mesaj de inspirație și motivare pentru alți tineri.

Comisia de evaluare:

Componența echipei de evaluare:  Liliana Cicala – director de proiect, Serghei Lîsenco – președinte AO „Centrul de Dezbateri Criuleni”, Andrei Frătescu – președintele CRTO, Cristina Boțan – expert de la școala de vară, și un reprezentant de la MECC.

Fondul de premiere:

Fondul de premiere constituie 11 250 de lei. Vor fi premiate, cel puțin, 30 de eseuri.