Ministerul Economiei și Infrastructurii a venit cu o reacție la protestul asociațiilor patronale din domeniul transportului rutier de persoane, desfășurat astăzi în Piața Marii Adunării Naționale. Ministerul precizează că majorarea tarifului, trebuie să vină cu asumarea de către operatorii de transport unor indici măsurabili și clari de calitate pentru serviciile prestate cetățenilor.

Ministerul Economiei și Infrastructurii a desfășurat o serie de întrevederi, în cadrul cărora au fost discutate problemele și deficiențele pe care le întâmpină operatorii de transport. „Ca rezultat, au fost identificate un șir de propuneri privind modificarea legislației din domeniu, atât cea fiscală, cât și cea contravențională, urmând ca reprezentanții asociațiilor patronale să formuleze și să prezinte o propunere comună în adresa ministerului pentru îmbunătățirea cadrului legislativ”, se arată într-un comunicat publicat pe pagina ministerului.

Totodată, Ministerul Economiei și Infrastructurii a informat reprezentanții asociațiilor patronale că este în proces de examinare a argumentării majorării tarifelor, analizând corectitudinea metodologiei de calcul și consultând membrii Consiliului Consultativ din domeniul transportului rutier în acest proces.

La fel MEI spune că este dispus să continue dialogul cu operatorii de transport, în condițiile în care aceștia vor veni cu un plan de acțiuni clar determinat, inclusiv, ajustarea treptată a tarifelor, luând în considerare capacitatea de plată a cetățenilor, iar toate deciziile privind tarifele vor fi supuse consultărilor publice.

În același timp, Ministerul Economiei și Infrastructurii consideră că orice solicitare din partea transportatorilor de majorare a tarifului trebuie să vină cu asumarea de către ei a unor indici măsurabili și clari de calitate pentru serviciilor prestate cetățenilor:

# antrenarea la deservirea serviciilor regulate a unităților de transport destinate exclusiv transportării persoanelor și nicidecum a celor reutilate din marfare;
# asigurarea respectării depline a drepturilor pasagerilor, inclusiv a celor cu nevoi speciale;
# antrenarea personalului calificat și asigurarea pregătirii continue a acestuia;
# respectarea strictă de către operatorii de transport a legislației din domeniul transporturilor rutiere, precum și a celei fiscale.

Amintim că, pe 20 august curent peste o mie de transportatori au amenințat cu grevă de proporții în cazul în care Ministerul Economiei nu va accepta majorarea tarifelor pentru călătoriile cu transportul public.