Tinerii din Republica Moldova pot depune dosarul pentru „Bursa speranței”, oferită de BCR Chișinău. Ediția concursului din acest an a fost lansată și are scop de a susține studenții care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare.

Bursa va acoperi taxa pentru studii, cheltuielile necesare pentru achiziționarea de materiale didactice, participare la conferințe studențești, programe de cercetare și perfecționare.

Criterii de eligibilitate:

# studenții care își urmează studiile de licență/masterat/doctorat în domeniul științelor tehnice, agricole, medicale, pedagogice;

# rezultate remarcabile la învățătură- media generală 8,5 și mai mult, dovada implicării studentului în proiecte de cercetare/studii aprofundate/stagii.

Documente necesare pentru participare la concurs:

# formularul de participare la concurs;

# copia carnetului de student;

# extrasul din matricolă;

# descrierea proiectului de cercetare/studii/stagiu (două-trei pagini) cu indicarea obligatorie a bugetului necesar pentru implementarea acestuia;

# scrisoare de recomandare de la facultate.

Perioada concursului:

# 9 septembrie-4 octombrie 2019 – depunerea dosarelor în plic la sediul central BCR Chișinău;

# 7-11 octombrie 2019 – interviuri cu candidații preselectați de comisia de selecție;

# până în 30 noiembrie 2019 – anunțarea câștigătorilor concursului.

Formularul de înregistrare îl poți găsi AICI!

Mai multe informații găsiți la: +373 (22) 852 098, [email protected].