Actualii elevi ai claselor a V-a sunt primii absolvenți ai școlii primare are au fost evaluați pe parcursul a patru ani în baza metodologiei de evaluare prin descriptori (inimioare, albinuțe, cuvinte de laudă și alte semne). Prin urmare, potrivit Curriculumului național 2019, MECC solicită de la profesori integrarea favorabilă a elevilor din clasa V-a prin notarea tradițională treptată.

Așadar, cadrele didactice și cele manageriale urmează să faciliteze tranziția graduală la sistemul de evaluare și notare din gimnaziu, asigurând mediul prietenos de predare-învățare-evaluare și starea de bine a elevilor.

În acest sens, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării solicită tuturor instituțiilor respectarea următoarelor cerințe:

În perioada septembrie-octombrie 2019:

#1 Activitatea elevilor și rezultatele școlare vor fi evaluate fără aprecierea cu note, utilizând criterii, descriptori, calificative;

#2 Cadrele didactice vor explica elevilor corelarea descriptor- notă, astfel pregătind elevii pentru înțelegerea semnificației notelor;

#3 Cadrele didactice vor informa părinții despre specificul sistemului de evaluare nou pentru elevii din clasa a V-a și despre importanța implicării familiei în perioada de tranziție.

În perioada noiembrie-decembrie 2019 cadrele didactice:

#1 vor acorda note pentru rezultatele elevilor la disciplinele Limba și literatura română, Limba și literatura rusă, Limba străină, Limba și literatura ucraineană, găgăuză, bulgară, Matematica, Științe, Geografie și Istoria românilor și universală în cadrul evaluărilor sumative și pentru produsele de învățare recomandate în curriculum;

#2 nu vor înregistra în catalogul școlar notele de la „1” la „4” la evaluările sumative, realizând repetat proba de evaluare, cu același grad de dificultate pentru asigurarea succesului învățării fiecărui elev;

#3 vor respecta principiul confidențialității în procesul de evaluare a elevilor.