Toți practic vin cu poziții negative față de genul de activitate: comerțul produselor din tutun, dar acest fapt nu este altceva decît o activitate economică, ca și multe altele, iar regulile de joc pentru agenții economici din domeniu se aprobă pe parcursul jocului, fapt ce îi devorizează față de alte companii cu alte genuri de activitate, or asta ar da slăbiciune sectorului și lipsei de transparență, dar și mai mult lipsă de bani în buget, lipsă salarii, probabil dezvoltarea sectorului în negru etc.

Inițial proiectul de lege, scopul acesteia a fost crearea unui comportament în limite legale atît a cetăţenilor, cît şi a instituţiilor publice, astfel încît instituţiile publice să nu-şi impună reguli aparte, abuzînd de statutul pe care îl au, astfel că, chiar dacă legea stabileşte exact faptul că, doar statul aprobă regulile de plasare a produselor de tutun pe piaţă, nici o altă instituţie publică, persoană nu-şi poate asuma aceste atribuţii, fapt care a şi făcut Consiliul Municipal Chişinău prin aprobarea Deciziei cu nr.10/2 din 10.09.2017, precum și alte Consilii Locale, iar Cancelaria de Stat a tolerat acest fapt, impunînd agenţilor economici reguli ilegale, întocmind procese-verbale, şi încasînd bani la buget, la fel ilegal.

Totodată nu se exclude și situația în care Consiliul Concurenței va primi spre examinare mai multe petiții pe acest motiv, susținerea unor agenți economici în defavoarea altor agenți economici, or încălcarea principiilor unei libere economii, economia de piață nu vor mai avea dreptul la viață, prevederi cei drept stabilite de Constituția Republcii Moldova, or asta e mai presus de voința unui grup care are interese meschine.

Toți participanții la acest proces, atît de organizare, legislativ, administrativ, comercial, trebuie să înțeleagă faptul că, orice modificare a legii are nevoie de timp. Agenții economici care sunt presați practic să-și lichideze afacerile, să reducă locurile de muncă, să reducă achitarea impozitelor la bugetul de stat, investițiile care au fost făcute pentru dezvoltarea afacerilor, toate aceste componente vor crea un val de nemulțumiri atît din partea agenților economici, cît și din partea salariaților, litigii cu statul, cu băncile, litigii de muncă etc. Situație care nu ar crea precedente pozitive, ci mai mult ar distruge acele companii care, chiar dacă comercializează produse din tutun, contribuie prin achitarea impozitelor la formarea bugetelor, or lupta majoră trebuie să fie data pentru combaterea ilegală, nu legală a acestui gen de produse.

Sub acest aspect, prevederile enunţate nu corespund cerinţelor de claritate, previzibilitate, informare corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice, răspunderea patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate, exercitarea controlului în domeniul organizării economiei, libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie, sporirea numărului de locuri de muncă, crearea condiţiilor pentru creşterea calităţii vieţii, inviolabilitatea investiţiilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine garantate de art.9, 34, 53, 107, 109, 126 din Constituţia Republicii Moldova.

Amintim că statul fiind în imposibilitate de a prevede un mecanism legal, corect, a aprobat modificări la Codul Contravențional prin care a introdus amenzi pentru cei care vor comercializa produse din tutun la o distanță de 200 m față de instituțiile medico-sanitare și cele de învățămînt, dar paradoxul este că și această normă este ilegală, ambiguă, agenții economici deja demonstrînd în instanță atît încălcîri de procedură, cît și de ordin legislativ.