Nina Babcineţchii este învăţătoare de clasele primare, grad didactic I, la Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” or. Floreşti. Mai jos vedeți experiența profesoarei în programul eTwinning.

„Dinamismul vieţii contemporane, determinat de schimbările impresionante în toate sferele de activitate, necesită o adaptare continuă la sistemul de învăţământ, la noile orientări şi realităţi.

Activez în calitate de învăţătoare la clasele primare şi cunosc că misiunea învăţătorului este plurivalentă şi complexă. Sunt mereu în căutarea noului, pentru a atinge culmile măiestriei profesionale. Optez pentru un proces educaţional de calitate, centrat pe elev, pe formare a competenţelor-cheie de care au nevoie toate persoanele pentru împlinirea și dezvoltarea personală, cetățenia activă, incluziunea socială și ocuparea forței de muncă, axat pe valorificarea potenţialului creativ al elevilor în cadrul orelor şi activităţilor curriculare și extracurriculare, pe utilizarea noilor tehnici de lucru în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire. De asemenea, mă concentrez să motivez elevii să se implice în procesul propriei formări prin participarea la concursuri, activităţi la nivel local, naţional, republican și internaţional. În general, studierea şi utilizarea tehnologiilor moderne în educaţia tinerei generaţii sunt direcţiile de perspectivă prioritare activităţii mele didactice.

Pentru prima dată am auzit de eTwinning de la o colegă din liceu, profesoară de limba engleză, Ambasador eTwinning, tot ea fiind şi cea care m-a motivat şi mi-a ghidat paşii la început de activitate în acest program. Atunci am înţeles că anume programul eTwinning este cel ce mă va susţine în realizarea obiectivelor profesionale. Nu am dat greş.

Mai întâi de toate programul mi-a oferit instruiri, seminare, diverse activităţi de formare şi dezvoltare profesională, schimb de experienţă, parteneriate alături de colegi din ţară şi de peste hotare. În toamna anului 2016 am participat la Seminarul eTwinning bilateral România-Republica Moldova, organizat la Braşov, unde am cunoscut mulţi eTwinnieri cu aceleaşi interese şi obiective, Ambasadori eTwinning, care ne-au ghidat pas cu pas în ceea ce înseamnă activitate în proiecte şi creare de proiecte educaționale. În urma acestui seminar au fost create legături frumoase de prietenie şi parteneriate, iar drept dovadă a fost şi primul meu proiect fondat cu o parteneră din România ,,Fantezii de iarnă”, apreciat la nivel national. Nu s-a lăsat mult aşteptat nici cel de-al doilea proiect ,,Sărbătorim împreună”, fondat cu aceeaşi profesoară din România. În cadrul acestui proiect, ne-am propus să aniversăm anul cultural european prin activităţi în colaborare privind identificarea şi promovarea valorilor naţionale şi europene. Elevii au confecţionat mărţişoare, au cercetat lucrări pe tema Primăvara ale pictorilor români şi europeni. Astefel, l-au descoperit pe Brâncuşi și minunatele lui opere şi pe alţi sculptori remarcabili. Au studiat despre ceramica de Horizeu, ceramica neagră de Marginea, ceramica de Corund, au realizat montaje foto şi video în care au prezentat monumente cu o pondere culturală şi o importanţă majoră pentru România şi Republica Moldova. O altă activitate de promovare a valorilor naționale, pe care noi, partenerii de proiect, am considerat că trebuie s-o cultivăm elevilor claselor primare, a fost prezentarea portului popular, bucatelor tradiţionale, tradiţiilor şi obiceiurile sărbătorilor naționale. Vreau să menționez faptul că a fost foarte ușor să integrez activitățile proiectului în curriculum, deoarece toate temele au fost legate de unitățile de conținut ale disciplinelor pe care le predau la clasele primare. Totodată, prin aceste proiecte eTwinning am dezvoltat și întărit într-un mod minunat abilitățile transversale. Proiectele au implicat și participarea la activităţi desfăşurate în echipă, astfel dezvoltând dialogul intercultural, colaborarea pentru promovarea valorilor civice. Proiectul s-a bucurat de success, iar acest fapt este demonstrat prin obţinerea Certificatului Naţional de Calitate şi Certificatului European de Calitate.

De asemenea, pe parcursul acestor ani am dezvoltat împreună cu elevii claselor a II-a și a III-a mai multe proiecte de success. Proiectul ,,AVAP” a urmărit formarea şi dezvoltarea competenţelor artistico-plastice ale discipolilor. Curentele artistico-plastice au servit la dezvoltarea competenţelor specifice, pe care ne străduim să le altoim pe parcursul procesului de învățământ, iar flipped classroom a mutat predarea-învăţarea din sala de clasă – acasă. În cadrul proiectului ,,Localitatea mea natală” elevii au descoperit, dar și au studiat istoria localităţii, personalitățile marcante și monumentele istorice, naturale din localitatea natală și localitățile partenerilor de proiect, și-au dezvoltat abilităţi de utilizare a diferitor surse de informare şi procesare a informaţiei selectate prin intermediul instrumentelor web 2.0. Proiectul ,,The Colours of Christmas” a fost un prilej extraordinar pentru copii să-și manifeste talentul de creatori ai poeziei și istorioarelor și de creatori de produse cu ornamente de Craciun. Un alt proiect frumos, dedicat celei mai scumpe fiinţe – mama, a fost ,,Mamă, tu eşti primăvara!”. Toate aceste proiectele au fost apreciate cu Certificat Naţional de calitate şi Certificat European de calitate.

,,În lumea poveştilor” este un proiect în care am participat cu elevii mei din clasa a IV-a ,,A” în anul şcolar 2018-2019. Unul din scopurile principale pe care mi le-am propus, a fost să motivez elevii mei să îndrăgească lectura și să conștientizeze ca acest exercițiu îi ajută să-și îmbogățească cunosțințele și vocabularul. Am reușit acest lucru prin activități interactive, combinând lectura cu desenul și muzica. În plus, elevii au apreciat ”Lumea poveştilor” ca fiind un izvor minunat cu multe exempmle de viaţă şi pilde care îi ajută să devenă mai buni, să se ajute reciproc și să aibă un comportament adecvat oriunde nu ar fi.

Așa am fort provocată să trec hotarele instruirii tradiţionale şi să descoper activităţi noi de învăţare, creare de diverse produse în colaborare la nivel de clasa, școală, dar și în afara școlii. Mă bucur că elevii s-au implicat cu mult entuziasm în activităţile proiectelor eTwinning şi împreună am obţinut succese şi realizări frumoase. Totodată, am descoperit că Proiectele eTwinning inspiră elevii, ne ajută să învăţăm subiectele curriculare altfel, prin metode noi, care devin indispensabile în secolul tehnologiilor grăbite. Cu certitudine pot afirma că programul eTwinning, pe lângă scopul său a priori, oferă elevilor şi cadrelor didactice multe oportunități, iar toate luate împreună formează o pistă de dezvoltare şi realizare profesională”, povestește învățătoarea.