Internaționalizarea educației este un concept complex, o modalitate, prin care se dezvoltă calitatea învățământului superior. Internaționalizarea sustenabilă are în vedere dimensiunea internațională a predării și cercetării, care adaugă valoare sistemului de învățământ superior din republică. Academia de Studii Economice din Moldova a adoptat de curând o politică de internaționalizare, cu scopul de a găsi oportunități de dezvoltare a cunoașterii și talentului, de a influența dezvoltarea internațională a cercetării și învățământului superior.

Proiectul ELEVATE este cel, care a pus piatra de temelie în crearea unei strategii pe internaționalizarea universității. Totodată, proiectul ELEVATE, are drept scop crearea strategiei naționale de internaționalizare a învățământului superior din Republica Moldova.

Proiectul „ELEVATE – Sporirea internaționalizării învățământului superior în Moldova” este unul de tip structural, finanțat cu suportul Comisiei Europene, în cadrul programului ERASMUS+, iar durata proiectului ELEVATE este de 3 ani, începându-și activitatea în anul 2016.

Partenerii naționali și internaționali ai acestui proiect sunt Universitatea Tehnică, Moldova; Universitatea Agrară de Stat, Moldova; Universitatea de Stat din Cahul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Moldova; Universitatea de Stat din Comrat, Moldova; Universitatea de Stat din Bălți „Alecu Russo”, Moldova; Consiliul Național al Rectorilor, Moldova; Ministerul Educației, Moldova; Buckinghamshire New University, Marea Britanie; Mykolas Romeris University, Lituania; University of Maribor, Slovenia; European Policy Development and Research Institute, Slovenia; Maastricht Graduate School of Governance, Olanda; „Trimetrica” SRL, etc., iar rolul acestora este, în primul rând, de a face posibilă realizarea obiectivului proiectului: acela de a participa la crearea strategiei instituționale și naționale cu privire la internaționalizarea învățământului superior din Moldova.

Obiectivele acestui proiect constau în dezvoltarea și promovarea strategiei naționale, care va spori procesul de internaționalizare a învățământului superior în Moldova, de asemenea crearea funcției de integrare universitară prin intermediul politicilor instituționale pentru internaționalizarea educației, cercetării, mobilității și serviciilor, și în cele din urmă, un scop bine determinat este cel, de a spori capacitățile instituționale pentru participarea efectivă la colaborări internaționale la scară largă.

Mai multe detalii despre proiect și activitățile implementate în acest proiect se regăsesc pe pagina oficială a proiectului elevate-project.md.

ELEVATE LOGO logosbeneficaireserasmusright_en