Recent în spațiul online a fost actualizată o postare de acum circa trei ani în care, prin metode vădit manipulatorii, este făcută publicitate pentru achiziționarea unor dispozitive electrice dubioase menite utilizării în condiții casnice.

„Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” precizează că: „potrivit reglementărilor din domeniu, în rețelele interne, de după punctul de delimitare de la contorul electric, consumatorul este responsabil de utilizarea în condiții de siguranță și de efectele funcționării oricăror aparate electrice pe care acesta le achiziționează conform propriei decizii.”

Pentru evitarea eventualelor cazuri de inducere în eroare a consumatorilor de energie electrică, inclusiv cu consecințe ce pot viza deranjamente în rețeaua electrică, scurtcircuite, defecțiuni ale aparatelor electrocasnice cu emanații de fum, izbucnirea flăcării deschise, a incendiilor sau alte prejudicii materiale, nefiind excluse și cele asupra sănătății și chiar vieții oamenilor, „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” recomandă tuturor clienților să nu se lase înșelați prin astfel de postări capcană și să manifeste o atenție sporită în acest sens.

Pentru a vă proteja de escrocherii procurați doar din rețele de comerț ce activează legal și doar produse ce sunt omologate și admise de organele de resort din Republica Moldova pentru utilizarea conformă normelor legale sub aspectul securității electrice inclusiv a celei antiincendiare și a inofensivității asupra sănătății.