Proiectul „Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova - COMPASS” se adresează procesului de integrare a modelului universitar de învățare continuă (ULLL) incluziv și receptiv, ca fiind cel care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și acțiune comună în Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova, în parteneriat cu alte universități din țară și cu susținerea instituțiilor din Uniunea Europeană, își propune să contribuie la integrarea mai profundă a Republicii Moldova în EHEA (European Higher Education Area and Bologna Process) prin integrarea unui model universitar de învățare continuă (ULLL) în Moldova.

Obiectivele specifice a proiectului sunt:

– OB1: Promovarea și consolidarea culturii LLL (Life Long Learning) în Moldova și consolidarea consensului național al actorilor cheie cu privire la problemele de dezvoltare până în noiembrie 2021;
– OB2: Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare în domeniul LLL (Life Long Learning) în Moldova până în noiembrie 2020;
– OB3: Creșterea funcției de integrare a universității în Moldova, prin dezvoltarea strategiilor integrate universitare de LLL (Life Long Learning) până în noiembrie 2020;
– OB4: Sporirea capacităților instituționale ale universității în Moldova pentru implementarea eficientă a reformei LLL (Life Long Learning) până în noiembrie 2021.

COMPASS photo

Activităţile proiectului:

1. Creșterea gradului de conștientizare a rolului LLL (Life Long Learning) în societatea din Moldova și creșterea numărului de grupuri țintă și a părților interesate implicate.
2. Elaborarea documentelor legislative naționale privind învățarea de formare profesională în Moldova.
3. Elaborarea a regulamentelor privind LLL (Life Long Learning).
4. Consolidarea structurilor de învățare de formare profesională la universitățile din Moldova și servicii și cursuri de LLL (Life Long Learning).

Academia de Studii Economice din Moldova și partenerii proiectului își propun să creeze și să implementeze legislația națională, care a lipsit până în prezent în Moldova, cu privire la modelul universitar de învățare continuă. Totodată, la nivel instituțional se vor elabora și implementa strategii universitare eficiente cu privire la învățarea continuă integrată, împreună cu măsuri instituționale coerente pentru îmbunătățirea capacităților instituționale de participare în procesul de învățare continuă.

Proiectul “Către modelul universitar european de învățare continua în Moldova – COMPASS” este co-finanțat de Comisia Europeană, în cadrul programului Erasmus+. Perioada de implementare a proiectului este 15.11.2018 – 14.11.2021, cu un buget total de 891 479 EUR.

Mai multe detalii despre proiect și activitățile sale le găsiți pe pagina www.compas-project.md.

compass-2019(1)

logosbeneficaireserasmusright_en