În sesiunea 2019, înmatricularea la ciclul I – studii superioare de licență s-a organizat la 169 de specialități pentru care s-au oferit 4906 locuri bugetare, iar la Ciclul II Master – de 2876 de locuri finanțate din bugetul de stat, în 17 instituții de învățământ de stat și 8 instituții private. Aceste date au fost furnizate de Ministerul Educației.

Conform rezultatelor preliminare până la data de 7 august, la ciclul I – la locurile cu finanțare bugetară au fost înmatriculați 3913 de studenți (circa 80% locurile totale), vacante rămânând 993 locuri bugetare. La ciclul II – la locurile cu finanțare bugetară au fost înmatriculați 2825 de masteranzi (circa 98% din locurile totale), vacante rămânând 51 locuri bugetare. 

 Totodată, 4500 de studenți au optat să-și desfășoare studiile cu taxă la instituțiile de stat, iar 1539 – la instituții private. La această etapă a admiterii doar Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”a încheiat procesul de înmatriculare, celelalte instituții continuând prin sesiuni suplimentare, până la 30 august.

În sesiunea de admitere din acest an cele mai solicitate rămân a fi următoarele specialități: DreptBusiness și administrare, Finanțe, Design, Tehnologii informaționale şi comunicaționale, Medicină, StomatologieTotodată, cele mai multe locuri bugetare rămase neacoperite sunt la domeniile: Științe ale educației și exacte (specialitățile MatematicaFizica etc.)Științele solului;Științe agricole (specialitățile Zootehnie, Viticultură, Evaluarea imobilului etc.); domeniul ingineresc (specialitățile Inginerie şi managementul calității, Biotehnologii, Termoenergetică, Ingineria sistemelor electromecanice, Comunicații radio și televiziune, Electronică aplicată, Ingineria designului de produs etc.).