Fostul prim-ministru, Iurie Leancă, dar și fostul Ministru al Economiei, Valeriu Lazăr, vor fi anchetați de Comisia Parlamentară condusă de către deputatul ACUM, Igor Munteanu, responsabilă de anchetarea mai multor contracte de privatizare ale guvernărilor precedente. Totodată, comisia a anunțat că va cere cercetarea și altor persoane menționate de către Procuratură și CNA. 

1. Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministrul Economiei, care a semnat Nota Informativă la aprobarea concesionării activelor ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău” și a condițiilor concesionării acestora.

2. Copaci Tudor, președintele Comisiei de concurs privind selectarea concesionarului, viceministru al economiei care a semnat procesele-verbale ale ședințelor comisiei, a aprobat Studiul de fezabilitate;

3. Susanu Angela, membrul al Comisiei de concurs, director adjunct al Agenției Proprietăți Publice, membră a Comisiei de monitorizare a concesiunii. Tot ea a fost persoana care a semnat Contractul de concesiune cu SRL ”Avia Invest”;

4. Membrii Comisiei de concurs privind selectarea concesionarului, care au participat la ședințele comisiei și au semnat procesele-verbale;

5. Șendilă Maria, secretar al Comisiei de concurs privind selectarea concesionarului, șef-adjunct al direcției administrarea proprietății publice din cadrul Agenției Proprietăți Publice, și concomitent secretar al comisiei de monitorizare a concesiunii, care a participat la ședințele comisiei, a semnat procesele-verbale;

6. Iurie Leancă, prim-ministru interimar, care a semnat Hotărârea de Guvern nr. 321 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea concesionării activelor ÎS „AIC” și a condițiilor concesionării acestora, și a semnat Hotărârea nr. 715 din 12.09.2013 pentru aprobare raportului privind derularea și rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor ÎS „AIC””.