Consiliul Național al Tineretului din Moldova organizează pe 12 august, Forumul Național de Tineret, cu genericul „Tinerii transformă țara”. Evenimentul are drept obiectiv integrarea priorităților de tineret pe agenda guvernului și este organizat cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Tineretului.

Forumul Național de Tineret va reprezenta platforma de dialog dintre guvern și organizațiile de tineret, centrele de tineret, tinerii ne-asociați și instituțiile responsabile de lucrul cu tinerii. Formatul Forumului este lucrul în patru ateliere, reieșind din prioritățile Strategiei Organizației Națiunilor Unite de Tineret 2030.

Evenimentul va avea loc pe 12 august, ora 09:00, la Casa Guvernului, str. Piața Marii Adunări Naționale 1.

Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții tinerilor este un obiectiv de dezvoltare globală, recunoscut prin Strategia  de Tineret 2030, aprobată de către Organizația Națiunilor Unite. În Republica Moldova, tinerii  reprezintă cca 1/3 din totalul populației. Astfel, este imperioasă realizarea drepturilor tinerilor pentru a asigura că fiecare tânăr este împuternicit să își atingă potențialul maxim, contribuind la progresul socio-economic.

Pornind de la aceste premise, în calitate de organizație națională ce promovează drepturile tinerilor, realizează la data de 12 august, curent, Forumul Național de Tineret, cu sloganul „Tinerii transformă țara”. Evenimentul are drept obiectiv integrarea priorităților de tineret pe agenda guvernului și este organizat cu ocazia celebrării a Zilei Internaționale a Tineretului.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este forul de reprezentare al sectorului asociativ de tineret. Este o rețea de 63 de organizații-membre, cu peste 200 de proiecte implementate și 6000 de beneficiari anual. CNTM este unica organizație din Republica Moldova care este membru al Forumului European de Tineret. CNTM promovează interesele organizaţiilor membre, ale tinerilor asociați și neasociați, dezvoltă structurile asociative de tineret din Republica Moldova prin desfăşurarea programelor, activităţilor instructive, informative, de lobby, consultanţă şi expertiză.

Ziua Internațională a Tineretului este marcată anual, pe 12 august, începând din anul 2000. Ea reprezintă o ocazie de a susține eforturile tinerilor de atingere a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, de promovare a păcii, a drepturilor și libertăților omului și a solidarității.