În această primăvară, mai multe companii furnizoare de energie electrică au solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea prețului. În mai multe surse mass-media se vehicula că principalul motiv ar fi majorarea cu 2% a costului de procurare a energiei electrice de import.

Nu este totalmente corect, întrucât prețul final pentru energia electrică se calculează cu ajutorul a 4 componente principale, pe care, de cele mai mult ori, oamenii nu le cunosc.

Prin urmare, Alexendru Ursu, șef secție energie electrică și regenerabilă, Departamentul Tarife și Analize Economice,  ANRE, vine să explice în pași simpli și pe înțelesul tuturor, cum se calculează corect prețul la energia electrică, de ce acesta variază, adică poate crește sau din contra, să se micșoreze.

Dacă vorbim de structura tarifului, atunci sunt 4 componente predominante de care depinde prețul final pentru un kilowatt-oră. Costul de procurare a energiei electrice, costul de capital, costurile de operare a rețelelor electrice, precum și alte cheltuieli.

Prima componentă sunt costurile de procurare a energiei electrice, care constituie în jur de 70-75 % din structura prețului de furnizare aprobat și este influențat în primul rând de prețul de procurare a energiei electrice din import, care constituie 80 la sută din cantitatea totală de energie electrică procurată, cât și de rata de schimb a leului față de dolar.

A doua componentă sunt costurile de capital, care sunt formate din amortizarea activelor și rentabilitate. Amortizarea activelor este inclusă în componența prețurilor reglementate pentru a permite operatorilor de sistem să-și recupereze investițiile efectuate în dezvoltarea rețelelor electrice și mentenanța acestora într-o stare care să permită prestarea serviciilor de calitate consumatorilor finali. Aceste costuri constituie în jur de 11-13 la sută din structura prețului final. Totodată, aceste costuri stabilesc care este nivelul minim al investițiilor anuale pe care operatorii sunt obligați să le facă pentru menținerea și pentru dezvoltarea rețelelor electrice.

Următoarea componentă importantă în structura prețului reglementat de furnizare a energiei electrice o reprezintă costurile de operare (care constituie 7-15%). Ele constau din cheltuielile materiale, care sunt suportate de operatorii sistemelor de distribuție pentru a întreține rețelelor electrice într-o stare care să permită aprovizionarea continuă a consumatorilor finali cu energie electrică, cheltuielile cu personalul, precum și alte cheltuieli pentru întreținerea și exploatarea rețelelor și infrastructurii deținute de operatorii de sistem.

Alte cheltuieli sunt cele administrative, impozitele, taxele și alte plăți obligatorii conform legislației, care constituie circa 2 la sută din prețul aprobat”, Alexendru Ursu, șef secție energie electrică și regenerabilă, Departamentul Tarife și Analize Economice.

Prețurile și tarifele stabilite se determină anual în baza legii în conformitate cu prevederile metodologiilor în vigoare de către titularii de licențe, care depun spre examinare la ANRE cererile privind aprobarea prețurilor/tarifelor. ANRE examinează cererile în termen de cel mult 180 de zile calendaristice de la data înregistrării, cu adoptarea unei hotărâri în privința acestora.