Universitățile din Republica Moldova anunță cel de al doilea tur de admitere pentru studenții din țară. După ce universitățile au anunțat primele rezultate, absolvenții care nu au reușit din anumite motive să depună actele în primul tur, sunt invitați să participe la al doilea concurs.

#Universitatea de Stat din Moldova 

Sesiunea   suplimentară    a    concursului    de    admitere    la    studii     de     licență    23 iulie – 1 august:
Depunerea actelor – 23 iulie  – 26 iulie
Anunţarea rezultatelor preliminare – 27 iulie
Depunerea actelor în original – 29-31 iulie
Anunţarea rezulatelor finale – 1 august.

#Universitatea Tehnică a Moldovei 

Depunerea actelor pentru turul II a început pe 24 iulie.

#Academia de Studii Economice a Moldovei

af

 

#Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

 

Sesiunea suplimentară (la locurile neacoperite) (Turul II)

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 22 iulie– 01 august 2019
Desfășurarea probelor de aptitudini: 31 iulie 2019
Anunțarea rezultatelor intermediare: 01 august 2019 (ora 17.00)
Depunerea documentelor în original la Universitate: până la 08 august 2019

Anunțarea rezultatelor finale: 09 august 2019. Sesiunea suplimentară (la locurile neacoperite) (Turul III)

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere: 12– 27 august 2019
Desfășurarea probelor de aptitudini: 28 august 2019
Anunțarea rezultatelor intermediare: 28 august 2019 (ora 17.00)
Depunerea documentelor în original la Universitate: până la 30 august 2019
Anunțarea rezultatelor finale: 31 august 2019

#Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

În cazul existenței locurilor neacoperite în urma sesiunii de bază, se va organiza sesiunea suplimentară de admitere, după cum urmează:

– Depunerea documentelor în original: 30 iulie-02 august 2019

– Anunțarea rezultatelor: 05 august 2019

#Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Nu a fost anunțată perioada de admitere.

#Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Continuă admiterea la Ciclul I (Licență) şi Ciclul II (Master) până la 26.07.2019

#Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

23 iulie — 29 iulie 2019: depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;
29 iulie 2019: desfășurarea probelor de aptitudini (pentru candidații la concursul de admitere înscriși la specialitatea 0114.12 Muzică, care nu au absolvit colegiile/liceele/școlile de profil);
29 iulie 2019 (după 19.00): anunțarea rezultatelor intermediare;
30 iulie — 1 august 2019: depunerea documentelor în original la Universitate;
1 august 2019: anunțarea rezultatelor finale.

#Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Concursul suplimentar (sesiunea repetată de admitere)

pentru admiterea pe locurile rămase neocupate la specialitățile/programele de studii cu frecvență și cu frecvență redusă, cu excepția specialităților/programelor comune de studii transfrontaliere

  • Depunerea actelor – 19 – 24 august
  • Afișarea rezultatelor preventive (intermediare) – 26 august
  • Depunerea de către candidații declarați admiși a actelor în original, semnarea contractelor de studii cu taxă și achitarea taxei de studii pentru semestrul I – 28 – 29 august
  • Afișarea rezultatelor finale și înmatricularea – 30 august 2019

#Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

 

Nu a fost anunțat deocamdată turul II.

#Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

Prima sesiune suplimentară pentru ocuparea locurilor rămase vacante – 29 iulie – 10 august
Depunerea actelor de participare la concurs – 29 iulie – 5 august
Anunţarea rezultatelor preliminare – 6 august
Depunerea actelor în original – 7 august – 9 august
Anunțarea rezultatelor finale ale primei sesiuni suplimentare – 10 august
A doua sesiune suplimentara pentru ocuparea locurilor rămase vacante – 12 august – 24 august
Depunerea actelor de participare la concurs – 12 august – 20 august
Anunţarea rezultatelor preliminare – 21 august
Depunerea actelor în original – 22 august – 23 august
Anunțarea rezultatelor finale ale sesiuni a doua suplimentare – 24 august

#Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”

Nu a fost anunțat turul II de admitere.

#Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Turul I. Depunerea cererilor – 15 – 29 iulie. Turul II nu a fost anunțat deocamdată.

#Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

Nu a fost anunțat deocamdată turul II.

#Universitatea de Stat din Tiraspol

Sesiune suplimentară de admitere (la locurile neacoperite):

depunerea cererilor de participare la sesiunea suplimentară (la locurile neacoperite): 01 august-24 august 2019;

anunţarea rezultatelor intermediare: 28 august 2019;

depunerea documentelor în original la Universitate: până la 30 august 2019;

anunţarea rezultatelor finale: până la 31 august 2019.

#Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Concursul repetat (la locurile neacoperite):

depunerea cererilor de participare la concursul de admitere:05 august – 23 august 2019;
anunţarea rezultatelor intermediare: 26 august 2019;
depunerea documentelor în original: până la 29 august 2019;
anunţarea rezultatelor finale: 30 august 2019.

#Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

 

Concursul de admitere repetat:

a) desfășurarea concursului repetat – 05-23 august 2019;

b) depunerea documentelor în original – până la 29 august 2019;

c) anunțarea rezultatelor concursului repetat – 30 august 2019.

#Institutul Internațional de Management „IMI-NOVA”

Turul I – până pe 31 iulie. Turul II – până pe 30 august.

#Universitatea de Studii Europene din Moldova

 

Turul I: 8 iulie – 26 august 2019. Turul II deocamdată nu a fost anunțat.

#Institutul de Relații Internaționale din Moldova 

Turul II nu a fost anunțat deocamdată.

#Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”

Turul I:

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere – 1 iulie – 31 iulie
Anunțarea rezultatelor intermediare – 1 august
Depunerea documentelor în original – 2 – 4 august
Anunțarea rezultatelor finale – 5 august

Turul II:

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere – 1 – 25 august
Anunțarea rezultatelor intermediare – 26 august
Depunerea documentelor în original – până pe 29 august
Anunțarea rezultatelor finale – 30 august

#Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova

Perioada de admitere: 15 iulie – 20 august 2019. Turul II deocamdată nu a fost anunțat.

 

Mai multe detalii despre procesul de admitere, acte și regulamente la universitățile din țară găsiți AICI!