Pe 2 iulie 2019 la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România, Facultatea de Inginerie Alimentară, a avut loc examenul de disertație susținut de studenții Facultăţii Tehnologia Alimentelor, programul de studii „Calitatea și securitatea produselor alimentare”.

Această șansă a fost posibilă datorită Acordului încheiat între Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), România, în cadrul proiectului de programe de studii superioare de master cu diplomă dublă: „Calitatea și securitatea produselor alimentare” (oferit de UTM) şi „Controlul și expertiza produselor alimentare” (oferit de USV), transmite site-ul UTM.

În cadrul programului de studii superioare de master „Controlul și expertiza produselor alimentare” au fost susținute 7 teze ale masteranzilor: Vasile COZMA, Maria OGLINDA, Alina MOISA, Irina CUMURCIUC, Angela ȚURCANU, Maria DICA și Lidia BALTAGA.

Tematica disertațiilor a abordat diferite aspecte privind controlul calității produselor alimentare, asigurarea calității și inofensivitatea produselor alimentare, tehhnologii moderne de fabricare a produselor alimentare inofensive și sigure pentru viața și sănătatea consumatorului.

Toate disertațiile prezentate de masteranzii UTM au fost apreciate de Comisie cu note de 9 și 10.

sdf