Universitatea Tehnică a Moldovei anunță rezultatele intermediare ale Admiterii 2019, la primul ciclu și doi (licență și masterat). Viitorii studenți pot depune actele originale până pe 23 iulie Rezultatele finale vor fi anunțate pe 24 iulie..

 

Rezultatele turului I: Licență

Buget

 1. Facultatea Electronică și Telecomunicații
 2. Facultatea Energetică și Inginerie Electrică
 3. Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
 4. Facultatea Tehnologia Alimentelor
 5. Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
 6. Facultatea Urbanism şi Arhitectură
 7. Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru
 8. Facultatea Inginerie Economică şi Business
 9. Facultatea Textile și Poligrafie

          Contract

 1. Facultatea Electronică și Telecomunicații
 2. Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
 3. Facultatea Tehnologia Alimentelor
 4. Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
 5. Facultatea Urbanism şi Arhitectură
 6. Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru
 7. Facultatea Inginerie Economică şi Business
 8. Facultatea Textile și Poligrafie

          Frecvenţă redusă(Contract)

 1. Facultatea Electronică și Telecomunicații
 2. Facultatea Energetică și Inginerie Electrică
 3. Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
 4. Facultatea Tehnologia Alimentelor
 5. Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
 6. Facultatea Urbanism şi Arhitectură
 7. Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru
 8. Facultatea Inginerie Economică şi Business
 9. Facultatea Textile și Poligrafie

          Frecvenţă redusă(Buget)

 1. Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Rezultatele turului I: Masterat

Buget

 1. Facultatea Electronică și Telecomunicații
 2. Facultatea Energetică și Inginerie Electrică
 3. Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
 4. Facultatea Tehnologia Alimentelor
 5. Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
 6. Facultatea Urbanism şi Arhitectură
 7. Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru
 8. Facultatea Inginerie Economică şi Business
 9. Facultatea Textile și Poligrafie

          Contract

 1. Facultatea Electronică și Telecomunicații
 2. Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
 3. Facultatea Urbanism şi Arhitectură
 4. Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru

Adresa Comisiei de Admitere: Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova.

Tel: 078839049022 23-51-85 / Fax: 022 23-54-41

E-mail: [email protected]