Comisia Electorală Centrală a anunțat printr-un comunicat că 13 din cele 46 de partide politice înregistrate oficial în Republica Moldova, nu au prezentat, în termen, raportul privind gestiunea financiară a partidului, pentru semestrul I al anului 2019. Neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în termenul se sancţionează cu amendă de la 9 mii lei la 15 mii lei.

Vezi mai jos care sunt cel 13 partide politice care nu au prezentat, în termen, raportul privind gestiunea financiară:

#Partidul Socialist din Moldova
#Partidul Popular Creștin Democrat
#Partidul Politic pentru Unirea Moldovei
#Partidul Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă”
#Partidul Politic NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ
#Partidul Republican din Moldova
#Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei”
#Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova
#Partidul Conservator
#Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie
#Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”
#Partidul Acțiunea Democratică
#Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”

Potrivit normelor legale, neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în termenul şi formatul stabilite de către Comisie, inclusiv prezentarea unor date incomplete în raport, se sancţionează cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale (de la 9 mii lei la 15 mii lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Rapoartele financiare pot fi găsite pe pagina web oficială a instituției, la compartimentul „Finanțarea partidelor”, rubrica „Rapoarte financiare”.