Moldova Agroindbank – banca lider, cu cel mai amplu portofoliu de credite acordate persoanelor fizice şi juridice, continuă să aplice o abordare prudentă la implementarea politicilor sale interne ce ţin de domeniul creditării, înregistrând o scădere progresivă a nivelului creditelor neperformante, comparativ cu perioadele anterioare şi cu media pe sistem.

Datele relevă că la 30 iunie, nivelul creditelor neperformante s-a diminuat cu 0,38 puncte procentuale, în comparaţie cu situaţia de la 31.12.2018, atingând nivelul de 5,60%.

O tendinţă de scădere a creditelor neperformante înseamnă un proces de însănătoşire continuă a portofoliului de credite şi, respectiv, creşterea calităţii acestuia. Pentru clienţii Moldova Agroindbank aceasta presupune:

– asistenţă personalizată şi o consultanţă calitativă, acordată fiecărui client în procesul de creditare;

– evaluarea corectă a dosarului de creditare, a posibilităților și capacităților de rambursare a sumelor împrumutate;

– un grad sporit de protejare a clientului pentru prevenirea asumării unor angajamente financiare peste capacitățile de rambursare;

– siguranță, stabilitate bancară, precum şi un grad înalt de responsabilitate din partea băncii şi a clienților.

MAIB implementează cele mai bune practici internaţionale de prudenţă şi transparenţă bancară, pentru a oferi clienţilor calitate, siguranţă şi cele mai avantajoase soluţii de creditare.