După ce susțin examenele de bacalaureat, o parte din absolvenți aleg să-și facă studiile în România. După ce-și asumă această decizie, zile întregi caută informație pe internet sau cer sfaturi utile pe rețelele de socializare, astfel încât să aleagă cea mai potrivită universitate. Pentru a face un pic mai ușoară viața viitorilor studenți, vă prezentăm mai jos un top al celor mai bune universități de peste Prut, dar și ce oferte de studii au acestea pentru tine.

Topul este realizat conform raportului publicat de Ranking Web of Universities (Webometrics), versiunea ianuarie 2019.

#1. Universitatea Babeș-Bolyai

UBB

La această universitate poți opta pentru următoarele facultăți:

#Facultatea de Matematică și Informatică

#Facultatea de Fizică

#Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

#Facultatea de Biologie și Geologie

#Facultatea de Geografie

#Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

#Facultatea de Drept

#Facultatea de Litere

#Facultatea de Istorie și Filosofie

#Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

#Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

#Facultatea de Științe Economice și Gestiune ale Afacerilor

#Facultatea de Studii Europene

#Facultatea de Business

#Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

#Facultatea de Educație Fizică și Sport

#Facultatea de Teologie Ortodoxă

#Facultatea de Teologie Greco-Catolică

#Facultatea de Teologie Reformată

#Facultatea de Teologie Romano-Catolică

#Facultatea de Teatru și Televiziune

#2. Universitatea din București

Universitatea_din_Bucuresti_din_Piata_Universitatii

 

La această universitate poți opta pentru următoarele facultăți:

#Facultatea de Administrație și Afaceri

#Facultatea de Biologie

#Facultatea de Chimie

#Facultatea de Drept

#Facultatea Filosofie

#Facultatea de Fizică

#Facultatea de Geografie

#Facultatea de Geologie și Geofizică

#Facultatea de Istorie

#Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării

#Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

#Facultatea de Litere

#Facultatea de Matematică și Informatică

#Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

#Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

#Facultatea de Științe Politice

#Facultatea de Teologie Baptistă

#Facultatea de Teologie Ortodoxă

#Facultatea de Teologie Romano-Catolico

#3. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

uaic

Universitatea propune următoarele facultăți:

#Facultatea de Biologie

#Facultatea de Chimie

#Facultatea de Drept

#Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

#Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

#Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice

#Facultatea de Fizică

#Facultatea de Geografie şi Geologie

#Facultatea de Informatică

#Facultatea de Istorie

#Facultatea de Litere

#Facultatea de Matematică

#Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

#Facultatea de Teologie Ortodoxă

#Facultatea de Teologie Romano-Catolică

#Centrul de Studii Europene

#4. Universitatea de Vest Timișoara

universitatea-de-vest-11

Aici poți face studii în cadrul următoarelor facultăți:

#Facultatea de Arte și Design

#Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

#Facultatea de Drept

#Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

#Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

#Facultatea de Fizică

#Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

#Facultatea de Matematică şi Informatică

#Facultatea de Muzică si Teatru

#Facultatea de Sociologie şi Psihologi

#Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

#5. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca-Universitatea_Tehnica-_IMG_1310

La această universitate de poți înscrie la următoarele facultăți:

#Facultatea de Arhitectură și Urbanism

#Facultatea de Automatică și Calculatoare

#Facultatea de Construcții

#Facultatea de Construcții de Mașini

#Facultatea de Electronica, Telecomunicații și Tehnologia Informației

#Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului

#Facultatea de Inginerie Electrica

#Facultatea de Instalații

#Facultatea de Mecanica

#Facultatea de Inginerie

#Facultatea de Litere

#Facultatea de Științe

#6. Universitatea tehnică „Gheorghe Asachi”

uti

La această universitate te poți înscrie la următoarele facultăți:

#Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”

#Facultatea de Automatică şi Calculatoare

#Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

#Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

#Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

#Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

#Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

#Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

#Facultatea de Mecanică

#Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

#Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial

#7. Academia de Studii Economice din București

Academia_de_Studii_Economice

La ASE București poți studia la următoarele facultăți:

#Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine

#Facultatea de Administrație și Management Public

#Școala de Afaceri

#Facultatea de Business și Turism

#Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

#Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

#Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată

#Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului

#Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

#Facultatea de Management

#Facultatea de Marketing

#Facultatea de Relații Economice Internaționale

#8. Universitatea Politehnică din Timișoara

rectorat

La această universitate găsești următoarele facultăți:

#Arhitectură și Urbanism

#Automatică și Calculatoare

#Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

#Construcții

#Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

#Electrotehnică şi Electroenergetica

#Inginerie din Hunedoara

#Management în Producție şi Transporturi

#Mecanică

tiinţe ale Comunicării

#9. Universitatea Transilvania din Brașov

PSfatului

La această universitate poți face studiile la aceste facultăți:

#Facultatea Inginerie Mecanică

#Facultatea Inginerie Tehnologică și Management Industrial

#Facultatea Știința și Ingineria Materialelor

#Facultatea Ingineria Electrică și Știința Calculatoarelor

#Facultatea Silvicultură și Exploatări Forestiere

#Facultatea Ingineria Lemnului

#Facultatea de Construcții

#Facultatea Alimentații și Turism

#Facultatea Design de Produs și Mediu

#Facultatea de Matematică și Informatică

#Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

#Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

#Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montante

#Facultatea de Muzică

#Facultatea de Medicină

#Facultatea de Drept

#Facultatea de Litere

#Facultatea de Sociologie și Comunicare

#10. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

umf-cluj-zilele-universitatii-www.cluju_.ro_

La această facultate poți să studiezi în cadrul următoarelor facultăți:

#Facultatea de Medicină

#Facultatea de Medicină Dentară

#Facultatea de Farmacie

#11. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

udj

La această universitate poți studia în cadrul următoarelor facultăți:

#Inginerie

#Arhitectură Navală

#Știința și Ingineria Alimentelor

#Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică

#Educație Fizică și Sport

#Litere

#Științe și Mediu

#Istorie, Filosofie și Teologie

#Inginerie și Agronomie din Brăila

#Economie și Administrarea Afacerilor

#Științe Juridice, Sociale și Politice

#Medicină și Farmacie

#Arte

#Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești

#12. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

ART_2944

 

La această universitate poți studia în cadrul următoarelor facultăți:

#Drept şi Stiinţe Administrative

#Educaţie Fizică şi Sport

#Inginerie Alimentară

#Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

#Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

#Istorie şi Geografie

#Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

#Silvicultură

#Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

#Ştiinte ale Educaţiei

#13. Universitatea din Craiova

Craiova_-_Universitatea_din_Craiova

Vezi mai jos facultăți la care poți studia aici:

#Agronomie

#Automatică, Calculatoare şi Electronică

#Drept

#Economie și Administrarea Afacerilor

#Educaţie Fizică şi Sport

#Horticultură

#Inginerie Electrică

#Litere

#Mecanică

#Teologie

#Științe

#Științe Sociale

#14. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

universitatea-de-medicina-si-farmacie-carol-davila-18315

Vezi mai jos facultăți la care poți studia aici:

#Facultatea de Medicină

#Facultatea de Medicină Dentară

#Facultatea de Farmacie

#Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

#15. Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara

Uni+Timisoara

La această universitatea vei găsi următoarele facultăți:

#Facultatea de Medicină

#Facultatea de Medicină Dentară

#Facultatea de Farmacie

#16. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

732656-1527924443-universitatea-lucian-blaga-din-sibiu-a-castigat-marele-premiu-la-salonul-international-de-inventii-de-la-iasi-euroinvent-2018

 

Aici poți studia la următoarele facultăți:

#Facultatea de Teologie

#Facultatea de Drept

#Facultatea de Litere şi Arte

#Facultatea de Științe Socio-Umane

#Facultatea de Inginerie

#Facultatea de Ştiinţe

#Facultatea de Medicină

#Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului

#Facultatea de Ştiinte Economice

#Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă al Universităţii

#17. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

foto-1-cluj-Aula_agricultura-Medium

 

La această universitate se pregătesc specialiști în cadrul următoarelor facultăți:

#Facultatea de Agricultură

#Facultatea de Horticultură

#Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

#Facultatea de Medicină Veterinară

#Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

#18. Universitatea din Oradea

Universitatea-din-Oradea

La această universitate găsești următoarele facultăți:

#Facultatea de Arte

#Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură

#Facultatea de Drept

#Facultatea de Geografie Turism și Sport

#Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

#Facultatea de Litere

#Facultatea de Medicină și Farmacie

#Facultatea de Protecția Mediului

#Facultatea de Informatică și Științe 

#Facultatea de Științe Economice

#Facultatea de Științe Socio-Umane

#Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”

#19. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Aici poți studia la următoarele facultăți:

#Facultatea de Medicină

#Facultatea de Medicină Dentară

#Facultatea de Farmacie

#Facultatea de Moașe și Asistență medicală

#20. Universitatea „Ovidius” din Constanța

campus-ovidius-constanta

Aici poți studia la următoarele facultăți:

#Facultatea de Medicină Dentară

#Facultatea de Științe Economice

#Facultatea de Istorie și Științe Politice

#Facultatea de Farmacie

#Facultatea de Medicină

#Facultatea de Psihologie și Științele Educației

#Facultatea de Litere

#Facultatea de Educație Fizică și Sport

#Facultatea de Teologie

#Facultatea de Matematică și Informatică

#Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

#Facultatea de Arte

#Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

#Facultatea de Drept și Științe Administrative

#Facultatea de Construcții

#Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

Clasamentul celorlalte universități, care nu au intrat în top 20, îl puteți vedea AICI!

***

Indicatorii luaţi în calcul de ranking-ul Web of Universities (Webometrics):

Vizibilitatea – numărul total de linkuri externe pe care domeniul web al Universităţii le primeşte de la terţe părţi;
Indicatorii luaţi în calcul de ranking-ul Web of Universities (Webometrics):

Prezenţa online – poziţia în motoarele de căutare şi vizibilitatea globală pe internet;

Deschiderea – numărul total de documente publicate pe site-uri dedicate;

Excelenţa – calitatea articolelor ştiinţifice publicate în reviste internaţionale cu impact ridicat, aflate în primele 10% cele mai citate într-un anumit domeniu.

Paginile web ale instituţiilor au fost incluse în top grație realizării planului de acţiuni privind informatizarea sferei educaţionale din Republica Moldova, care include conectarea tuturor subdiviziunilor universitare la Internet, la bazele de date educaţionale şi ştiinţifice internaţionale, elaborarea şi menţinerea site-urilor web, precum şi dezvoltarea serviciilor informaţionale.

Webometrics este un top realizat de Cybermetrics Lab, un grup de cercetare din cadrul Consiliul Superior pentru Cercetări Ştiinţifice din Spania, începând cu anul 2004. Ierarhizarea din cadrul acestui top este realizată pe baza datelor web accesibile publicului şi rezultatele sunt făcute publice în lunile ianuarie şi iulie, în fiecare an.