Patrimoniul Cultural al Republicii Moldova suferă de tot mai puțină atenție și cu toate că, Moldova este membru UNESCO din 1992 și a Consiliului Europei din 1995, protecția patrimoniului cultural lasă de dorit.

„Când vorbim despre dezvoltarea orașelor și localităților rurale, patrimoniul cultural construit a fost și este ignorat, o nepăsare care dacă nu va depășită, va putea duce la consecințe ireversibile”, scrie SaveChișinău și Centrul de Urbanism pe savechisinau.wordpress.com, dar și pe centruldeurbanismblog.wordpress.com.

66682637_1484468941695680_4919052144625057792_n

În acest context, Save Chișinău și Centrul de Urbanism solicită implementarea de urgență a următoarelor puncte de importanță crucială pentru salvgardarea monumentelor de arhitectură:

#Introducerea pe agenda publică și prioritizarea problemei protejării patrimoniului cultural construit;
#Adoptarea de urgență a noului proiect de lege a protejării monumentelor;
#Asigurarea sinergiei între actele normative care reglementează domeniul patrimoniul cultural construit și celelalte domenii așa încât să fie eliminate contradicțiile care există în prezent;
#Inițierea și adoptarea unei strategii naționale privind protecția patrimoniului cultural construit;
#Inventarierea completă a obiectivelor de patrimoniu construit și monitorizarea permanentă a stării acestora;
#Completarea Registrului Național și Locale și includerea în acestea a unor noi obiecte care necesită protecție specială;
#Includerea în Documentațiile de Urbanism (PUG-uri, Regulamente Locale de Urbanism etc.) a unor compartimente specializate în domeniul protejării patrimoniului cultural în conformitate cu principiile naționale și internaționale de protecție a patrimoniului;
#Publicarea Documentațiilor de Urbanism în mediul on-line;
#Mediatizarea eficientă a Registrului Național și Registrelor Locale;
#Derularea unor campanii naționale și locale de educare, informare și creșterea conștientizării valorii patrimoniul cultural construit (punând accent pe informarea proprietarilor și gestionarilor de monumente istorice;
#Îndeplinirea atribuțiilor autorităților publice implicate în procesul de protecție a patrimoniului cultural construit;
#Asigurarea aplicării prevederilor legale din domeniul protejării monumentelor, inclusiv prin aplicarea de sancțiuni și de măsuri de conformare;
#Asigurarea transparenței activității autorităților publice implicate în salvarea patrimoniului;
#Acordarea dreptului de realizare practică a intervențiilor la monumentele istorice doar a operatorilor economici specializați în domeniu;
#Crearea unui mecanism de finanțare la nivel național a domeniului restaurării și conservării monumentelor istorice.