Unul dintre succesele Universității de Stat din Moldova în contextul integrării europene și relațiilor internaționale îl constituie parteneriatele cu prestigioase universități din străinătate, participarea în consorțiul regional CUMRU și consorțiul Universitaria, cu acorduri pentru dezvoltarea unor programe de studii cu diplomă dublă. Astfel, oferta educațională a USM pentru Admiterea 2019 în acest sens este foarte bogată. Studenții USM pot beneficia de programe comune de studii la ciclul II și ciclul I, cu universități din România, Grecia, Spania și Brazilia și vor primi atât diploma de absolvire a USM, cât și de absolvire a universităților partenere.

Pentru Admiterea 2019 USM propune o ofertă generoasă de programe de studii cu diplomă dublă.

Programul de master Informatica aplicată, care se desfășoară în contextul Planului strategic de acțiuni din cadrul Proiectului Erasmus+ LMPI „Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam”. Absolvenții programului Informatica aplicată, traseul de specializare Tehnologii de rețea și Securitatea informației vor obține diploma dublă a USM și a Universității West Attica, Grecia. Diploma_dubla_2 Programul de master Traducere și interpretare de conferințe se desfășoară în baza acordului încheiat în cadrul consorțiului universitar regional CUMRU. Absolvenții programului Traducere și interpretare de conferințe primesc diploma dublă a USM și a Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, acesta având deja două promoții.

Programul de master cu diplomă dublă Audit și expertiză financiară, de asemenea, a fost lansat în cadrul consorțiului universitar regional CUMRU. Absolvenților acestui program li se acordă diploma dublă a USM și a Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, în anul curent academic, finalizând cu prima promoție.

Diploma_dubla_3

Programele de master Managementul patrimoniului cultural și Filosofii contemporane oferă posibilitatea de a obține diplomele USM și Universității din București. Acest parteneriat a fost parafat prin două acorduri de cooperare, semnate recent de rectorii celor două instituții.

Management și marketing hotelier și turism este un program de master derulat în comun de USM și Universitatea din Jirona, Spania, la absolvirea căruia beneficiarii vor primi diplomele celor două instituții de învățământ superior.  

Diploma_dubla_1

Programul de Licență cu diplomă dublă Business şi administrare (cu instruire în limba engleză) oferă posibilitatea obținerii diplomelor duble ale USM și ale Universității din Parana, Brazilia.

Sursa: USM.md