La ședința de ieri a Guvernului s-a aprobat (din nou) o Hotărâre prin care se dispune edificarea unei opere comemorative în municipiul Bălți. Acest monument urmează să păstreze memoria eroilor căzuți la datorie pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. 

Această inițiativă a Ministerului Apărării aproape este identică cu documentul aprobat în 2017 de către Guvernul Filip. Cea mai mare deosebire dintre aceste acte este că în Hotărârea de Guvern din 2017 sunt specificați agenții economici care urmau să contribuie cu resurse financiare, iar în decizia „actualizată” de ieri, aceasta lipsește. „Cheltuielile pentru lucrările de proiectare, executare, edificare a operei comemorative de război şi amenajare a terenului aferent vor fi acoperite din donaţii, sponsorizări şi alte surse legale”, se menționează în document.

Așadar, monumentul comemorativ urmează să fie ridicat pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 106, pe teritoriul adiacent al Casei Ofițerilor din municipiul Bălți.

Hotărârea din 2019

Hotărârea din 2017