Cetățenii străini, care intenționează să obțină permisul/dreptul de ședere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova sau să obțină cetățenia țării noastre, sunt obligați să susțină două examene. Aceste evaluări sunt organizate de o Comisie specializată care evaluează gradul de cunoaștere a prevederilor Constituției Republicii Moldova și a limbii de stat de către străini.

Solicitanții pot depune o cerere de înscriere la examen conform exemplului de mai jos.

La etapa examinării, persoana va trebui să demonstreze cunoștințe legate de Constituția Republicii Moldova. În special, întrebările se referă la:

# Forma de guvernământ, structura de stat și regimul politic al Republicii Moldova;

# Principiile constituționale conform cărora se organizează și se exercită puterea în stat;

# Simbolurile de Stat ale Republicii Moldova;

# Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale consacrate în Constituția Republicii Moldova;

# Statutul juridic, structura, constituirea și funcționarea autorităților publice antrenate în exercitarea puterii de stat (Parlamentul, Președintele Republicii, Guvernul, Autoritatea judecătorească, Curtea Constituțională);

#Modul de revizuire a Constituției Republicii Moldova.

Examenul de evaluare a gradului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova este susţinut în scris, în limba română, în baza unui test-grilă care va conține 20 de itemi ca elemente ale testului care se referă la un obiectiv bine definit. Fiecare item are formulate cel puțin trei variante de răspuns, dintre care numai unul este corect. Candidatul va răspunde la item prin bifarea răspunsului corect. Bifarea trebuie să fie clară, în dreptul răspunsului corect, pentru a nu putea trezi dubii referitor la opţiunea aleasă.

Testul grilă poate fi văzut mai jos

Următorul examen este susținut la cunoașterea limbii române. Gradul de dificultate al testelor, aprobate de Comisia de examinare pentru evaluarea gradului de cunoaştere a prevederilor constituţiei Republicii Moldova şi a limbii de stat, corespunde nivelului B2 din cele 6 nivele prestabilite – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Criteriile de evaluare se reflectă în itemii testelor prin care se verifică competenţele de comunicare orală şi scrisă. Iată ce subiecte sunt vizate:

# Deprinderea de înţelegere a unui text audiat;

# Capacitatea de înţelegere a unui text scris;

# Abilitatea de a aplica în comunicare cunoştinţe elementare de gramatică şi vocabular;

# Competenţa de producere creativă de text;

# Abilitatea de interacţiune verbală orală (conversaţie dirijată, expunere orală a unei teme uzuale indicate în test).

Testul este cuantificat cu 100 de puncte (câte 20 de puncte pentru fiecare grup de itemi) şi este promovat, dacă candidatul obţine minimum 75 de puncte.

Testul grilă poate fi văzut mai jos

Pentru participare la examen, persoana străină trebuie să depună dosarul care să conțină următoarele acte:

# Copia actului naţional de identitate;
# Copia permisului de şedere în Republica Moldova;
# Certificatul de absolvire a cursurilor de studiere a limbii române, eliberat de o instituţie a cărui program a fost avizat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
# După caz: copia actului de studii (diploma cu anexa pentru străinii care au studiat în instituţii de învăţământ cu predare în limba română).

Dosarul cu actele indicate se depune la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1 (cutia poştală a ministerului, intrarea în Casa Guvernului din str. Bănulescu Bodoni). Cererea de participare la examen se depune cel târziu cu 2 (două) zile înaintea desfăşurării examenului.

Aici puteți vedea orarul examenelor.

În 2018, 56 de persoane au obținut cetățenia moldovenească, iar în 2019 – 45, dintre care 2 persoane au statut de solicitant principal, prin urmare, numele acestora nu au fost făcute public.