În primele 3 luni ale anului curent, Produsul intern brut (PIB) a însumat, pe serie brută, 41185 milioane de lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 4,4% față de trimestrul I 2018. Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2018, PIB-ul s-a majorat cu 4,1%, iar față de trimestrul IV 2018, cu 0,3%.

Conform BNS, creșterea înfloritoare a economiei se datorează anumitor domenii de activitate,  printre care:

#Comerțul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,2%), cu o pondere de 19,7% la formarea PIB și o creștere a valorii adăugate brute (VAB) cu 6,4%;
#Construcții (+0,9%), cu o pondere de 6,3% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 15,7%;
#Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,5%), cu o pondere de 16,3% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 3,1%;
#Informații și comunicații (+0,5%), cu o pondere de 6,4% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 8,1%;
#Tranzacții imobiliare (+0,4%), cu o pondere de 9,1% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 5,0%;
#Artă, activități de recreere și de agrement; alte activităţi de servicii; activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu (+0,4%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 15,2%;
#Activități financiare și de asigurări (+0,3%), cu o pondere de 4,3% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 6,8%;
#Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,1%), cu o pondere de 3,7% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 3,8%.

Cu o reacție, a venit și fostul prim-ministru, Pavel Filip, pe pagina sa de facebook, unde a menționat că acest fapt este peste așteptările sale, iar o astfel de creștere ar stimula mediului de afaceri, crearea locurilor de muncă și atragerea investițiilor străine.

 

Autoare: Iulia Vrabie