Noutate bună peste studenții de la medicină. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obţinut statutul de instituţie acreditată internaţional de către Federația Mondială de Educație Medicală (World Federation for Medical Education - WFME).

Universitatea a primit, pe 19 iunie, Certificatul de confirmare a acreditării internaţionale pe un termen de 5 ani.

saf

Acreditarea internațională prezintă mai multe avantaje, și anume: consolidarea imaginii Universității și creșterea competitivității la nivel internațional, garantarea unei instruiri de înaltă calitate, conform standardelor internaționale, extinderea posibilităților de colaborare cu alte organizații mondiale similare, sporirea credibilității în fața publicului vizat (studenți, medici-rezidenți, studenți-doctoranzi, medici-cursanți).

Una dintre cele mai bune noutăți este faptul că pentru specialiștii pregătiți la USMF „Nicolae Testemițanu”, certificarea internațională semnifică recunoașterea diplomelor de studii în alte state ale lumii și posibilități de afirmare peste hotarele țării.

Conform unui comunicat emis de universitate, acreditarea Federației Mondiale de Educație Medicală certifică atât sustenabilitatea programelor de educație medicală, cât și competențele instituțiilor de profil în oferirea instruirii medicale calitative – elemente ce asigură încrederea pacienților și a medicilor practicieni calificați.

Procesul de acreditare internaţională a fost inițiat în luna martie curent și a presupus mai multe etape, una dintre ele fiind realizarea Raportului de autoevaluare instituţională, conform cerinţelor înaintate de IAAR. Ulterior, în perioada 3-5 iunie 2019, Comisia de experți internaționali a IAAR s-a aflat la USMF „Nicolae Testemițanu”, în scopul evaluării instituţionale finale în baza standardelor WFME, după examinarea preliminară, efectuată în lunile martie-iunie curent. În cadrul vizitei, Comisia a avut întrevederi cu administrația Universității, cu șefi de subdiviziuni universitare, cadre didactice și științifico-didactice, cu studenți, cu medici-rezidenți, cu absolvenți și cu potențiali angajatori.