În contextul campaniei „Vreau să devin Pedagog”, inițiată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, la Universitatea de Stat din Moldova a fost organizat un șir de evenimente: mese rotunde, ședințe de dezbateri, care au avut drept scop promovarea profesiei de cadru didactic în rândul studenților.

Acestea se încadrează în preocupările tradiționale ale USM, care mai bine de 70 de ani formeaza profesori calificați pentru diferite discipline, ce au contribuit la evoluția învățământului general, învățământului profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar și superior din țară.

pedagog_03

In cadrul acestor evenimente, absolventii programelor din domeniul știintelor educației și cele conexe au fost informați despre facilitățile oferite de către Guvernul Republicii Moldova tinerilor specialiști (locuri bugetare, burse mărite, indemnizația unică de 120 de mii de lei, susținerea financiară în asigurarea cu chirie, sprijin și compensații în cadrul programului ipotecar „Prima casă-2” ș.a.) și despre avantajele activității profesionale în sistemul educațional.

pedagog-8

Cei prezenti la aceste evenimente, absolvenți ai USM, care au reusit să-și construiască o carieră de succes, au relatat despre multiplele posibilități de dezvoltare profesională în domeniul educațional, despre oportunitatea de a combina reușit cariera universitară cu activitatea de cercetare stiintifică, cu cea de predare în învațământul general, de a imbina activitatea managerială în instituțiile superioare de top cu activitatea de predare în liceu; inițierea unei afaceri în domeniul educației cu activitatea în învățământul general, crearea unei reviste pentru cadrele didactice cu activitatea de autor de curriculum, materiale didactice și predarea la clasă.

pedagog_02

Credoul USM: Profesor de calitate – educație de calitate –viață de calitate

Iurie Subotin, prodecan al Facultății Tehnologia Alimentelor UTM, doctor în chimie, profesor de chimie la liceul „Ion Creangă”, absolvent al USM, a scos în evidență multiplele avantaje ale profesiei didactice, s-a referit la importanța acestei activități profesionale pentru dezvoltarea societății și îmbunătățirea calității vieții. „A fi pedagog înseamnă nu doar a prezenta informații în fața elevilor, a evalua nivelul acestora și a realiza un clasament pe baza notelor. Această profesie este mult mai profundă, solicită calități speciale, oferă o multitudine de oportunități. Cei care doresc să urmeze o carieră didactică trebuie să fie conștienți de importanța profesiei, pentru că a fi pedagog înseamnă să te dedici celor pe care îi educi, să le oferi dragostea și respectul tău , să fii responsabil în fața lor, a părinților și a societății de felul în care le influențezi viața”.

pedagog_06

Prorectorul pentru calitate și evaluare academică la USMF, doctor în biologie, Igor Cemortan, absolvent al Facultății de Biologie și Pedologie USM, în luarea de cuvânt, a menționat: ”Meseria de profesor este opțiunea mea. Această profesie oferă numeroase oportunități, permite folosirea la maximum a imaginației, creativității, cere implicare totală. În present, în Republica Moldova, meseria de profesor nu se află printre cele mai solicitate, dar nici printre cele mai evitate”.

Pedagogia, o misiune, nu o meserie

Doamna Mariana Marin, doctor în pedagogie, președinte a AGIRoMD Asociația Generală a Învățătorilor, director general al revistei „Învățătorul Modern”, absolventa Facultății de Litere a USM, a menționat: ”În această zi în care Alma Mater și-a deschis ușile și inimile pentru a-mi asculta mărturisile legate de alegerile mele profesionale, îmi exprim convingerea că am ales corect: Pedagogia și Limba română. Le mulțumesc mult Profesorilor mei care și-au dăruit inima pentru a-mi altoi dragostea față de Limba română. Profesia de pedagog mi-a oferit posibilitatea unei creșteri personale și profesionale continue, unei cariere ce mi-a dat un statut în această țară și sentimentul unui om împlinit”. La sfârșitul întâlnirii, doamna Mariana Marin a transmis un mesaj studenților să aibă curajul de a trăi frumos, demn, ACASĂ, alegându-și o profesie dragă, cea de profesor.

pedagog-1

Omul, fără o școală temeinică, încetează să mai fie om

Participanții la aceste evenimente au menționat necesitatea reabilitării prestigiului profesiei pedagogice, în contextul în care în sistemul de învățământ din țară se atestă o lipsă de peste 2000 de cadre didactice. De asemenea, și-au exprimat speranța că degradarea școlii și a statutului de profesor va fi oprită prin reformele inițiate de Guvernul Republicii Moldova și vor aduce în fața elevilor tineri dornici să promoveze cultura comportamentului bine format. Au susținut unanim proiectele MECC care contribuie la transformarea sistemului educațional din țară și îi motivează pe absolvenți să se dedice acestei activități importante, asumându-și responsabilitatea pentru calitatea educației viitoarelor generații.

pedagog-04

„Una dintre prioritățile USM rămâne în continuare consolidarea sistemului educațional din țară, prin oferirea unor specialiști bine pregatiti. USM pune la dispoziție, finanțând din mijloacele proprii, modulul psihopedagogic, atât studenților din domeniile conexe, la nivel licență, cât și studentilor de la ciclul II, master”, a menționat doamna Otilia Dandara, prorectorul pentru activitatea didactică a USM.