Astăzi, în întreaga lume este marcată Ziua Internațională a Familiei, pentru a sublinia importanța familiei și de a promova valorile familiei ca egalitatea, împărţirea responsabilităţilor, dragostea, respectul, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor şi persoanelor în etate. 

În acest context, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, începând cu 1 ianuarie 2019 a fost majorat cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului atât pentru primul copil, cât şi pentru copilul următor, care la acest moment constituie 6303 lei. În primul trimestru al acestui an, au fost acordate 6259 indemnizații.

De asemenea, a fost majorată indemnizația lunară pentru îngrijirea/creșterea copilului până la vârstă de 2-3 ani de la 540 la 640 lei și indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină de la 270 lei la 320 lei.

La fel, au fost majorate alocațiile pentru copii plasați în serviciul de asistență parentală profesionistă, case de copii de tip familial, tutelă/curatelă.

O prioritate pentru Minister este asigurarea concilierii vieții de familie cu cea profesională. În acest sens, a fost aprobat concediul paternal, care se acordă în primele 56 de zile de la nașterea copilului. În anul 2018, 2887 de tați și-au luat concediu paternal, iar mărimea medie a indemnizației acordate este de 4392 lei.

În scopul susținerii familiilor la nașterea copilului, a fost lansat programul „O nouă viață”, circa 13000 de cutii cu bunuri pentru nou-născuţi au fost acordate în 5 luni de la lansarea proiectului.

Familiile social vulnerabile sunt sprijinite prin intermediul programului de „Ajutor social”, doar în anul 2018, circa 82.000 de familii au beneficiat de cel puțin o plată de ajutor social, suma medie fiind 847 lei și 198.000 familii au beneficiat de cel puțin o plată de ajutor social pentru perioada rece a anului, în sumă de 350 lei. Totodată, alocațiile persoanelor cu dizabilități au fost majorate cu 20%, 10% și 5 %.