Trei bioingineri din Tadjikistan vor urma un stagiu de perfecţionare în domeniul ingineriei biomedicale la Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală al Universităţii Tehnice a Moldovei. Stagiul va fi organizat în perioada 13 mai - 7 iulie.

Programul de studii de 320 ore include pregătirea fundamentală la disciplinele Anatomia şi fiziologia umană, Securitatea nucleară şi Securitatea în medicină, Bazele electronicii şi Măsurări electronice, dar şi discipline specializate: Managementul tehnologiilor medicale, Dispozitive medicale pentru diagnostic şi terapie intensivă, sterilizare, nou-născuţi şi echipamente de laborator.

12-1

Pregătirea practică va fi efectuată la Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală a Universităţii Tehnice a Moldovei şi la instituţiile medicale partenere: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”, IMSP Spitalul Municipal „Sfânta Treime”.

13-1

Cursurile pentru specialiştii din Tadjikistan sunt organizate în urma vizitei ca expert internaţional invitat în domeniul tehnologiilor medicale în Tadjikistan a şefului Departamentului Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, prof. univ., dr. Victor Şontea.

1-6
2-5
5-5
6-5
7-4
8-2

Cursurile sunt suportate de Fondul Elveţian Aga Khan Health Service.