În luna martie 2019, creditele noi acordate au constituit 2 miliarde 859 milioane de lei, în creștere cu 29% față de luna martie 2018. Numărul creditelor acordate în moneda națională a reprezentat 67,3%, a celor în valută – 32,7%.

Volumul creditelor acordate în moneda națională a constituit 1 miliard 924 milioane lei, iar volumul creditelor acordate în valută recalculat în lei  a constituit 935,2 milioane lei

Diagrama 1. Dinamica creditelor noi acordate, mil. lei (graficul de sus) și ritmul anual de creștere a creditelor noi acordate, % (graficul de jos).

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna martie 2019

Pentru persoanele juridice cele mai atractive au fost creditele acordate pe termene de la 2 până la 5 ani (45,5% din totalul creditelor acordate). Aceasta constituie 31% din totalul creditelor acordate.

Diagrama 2. Creditele noi acordate pe scadențe și ponderile acestora, %.

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna martie 2019.

Creditele acordate în moneda națională au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate persoanelor fizice (47,8%) și de creditele acordate societăților comerciale nefinanciare cu o pondere de 45,8%.

Creditele în valută au fost solicitate, în principal, de către societățile comerciale nefinanciare (91%), ponderea majoră (47%) revenind comerțului.

Diagrama 3. Structura creditelor acordate în moneda națională pe sectoare,%

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna martie 2019.

Creditele în moneda națională cu termene de la 2 până la 5 ani, fiind cele mai atractive în luna de raportare, au fost acordate cu o rată medie de 8,09% (persoanelor juridice – cu 8,69% și persoanelor fizice – cu 7,47%).

De menționat că cea mai mare rată medie la creditele acordate în moneda națională a fost înregistrată la creditele cu termenul de rambursare de până la 1 lună (10,73%), unde persoanelor fizice  li s-au acordat credite cu o rata de 11,24%, iar persoanelor juridice cu 10,58%.

Diagrama 4. Ratele medii la creditele acordate în moneda națională pe scadențe, %

Sursa: Raportul BNM privind ratele medii la creditele noi acordate și depozitele noi atrase pe sistemul bancar pentru luna martie 2019.