Polul de excelentă este dezvoltat de Universitatea Tehnică a Moldovei și echipat cu suportul financiar al UE în cadrul proiectului Licență, masterat profesional în administrarea, gestionarea, protecția sistemelor și rețelelor de calculatoare în întreprinderi din Moldova, Kazahstan, Vietnam – Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et des réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam – proiectul LMPI.

Polul prezintă o platformă didactică realizata în baza noilor tehnologii informaționale și de comunicații și un laborator specializat destinate furnizării de servicii educaționale studenților/utilizatorilor, coordonării și supravegherii activităților de instruire și de cercetare științifică din domeniul securității cibernetice. Beneficiarii acestei platforme sunt atât studenții și profesorii UTM și altor universități, cât și angajați ai întreprinderilor și instituțiilor de stat și private din Republica Moldova, care doresc să-și perfecționeze competențele în cadrul unei instruiri continue pe diverse tematici în relație cu securitatea cibernetică a sistemelor și a rețelelor.

Polul de Excelență include:

#10 calculatoare (inclusiv 6 PC UTM),

#2 servere echipate cu terminale de acces,

#Echipamente de rețea,

#HDD de rețea (NAS) cu o capacitate de stocare de 5 TB,

Studio video mobil (cameră video cu accesorii) pentru înregistrarea cursurilor,

Software de sistem și antivirus licențiat.

Fiecare server unește în rețea locală câte 5 calculatoare și împreună cu NAS simulează două rețele locale de întreprindere. La lucrările de laborator, la seminarii studenții vor avea posibilitatea experimentării „pe viu” a problemelor legate de securitatea informațională.

Profesorii celor 4 universități participante în proiect (UTM, USM, ASEM și USARB), având ca moderatori universități din UE, dar și colegi din Kazahstan și Vietnam, au elaborat/renovat cursurile din cadrul programului „Securitate informațională”, incluse în spațiul didactic virtual LMPI, la care pot avea acces actorii cointeresați.

Costul total al achiziției este de 18 mii euro.